Informace o společnosti

Informace o společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.


Základní informace

Obchodní název ČEZ ICT Services, a. s.
Sídlo Duhová 3/1531
Praha 4
140 53
26470411
DIČ CZ26470411
Zápis u OR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309
Rok založení 2008

 

Společníci

Přehled společníků ČEZ ICT Services, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ , a. s. 100%

 

Management

Vítězslav Bogač Předseda představenstva a generální ředitel
Ondřej Jaroš Místopředseda představenstva a ředitel úseku Kompetenční centrum Obchodní a zákaznické systémy
Radim Sladkovský Člen představenstva a ředitel úseku Finance a správa
Milan Dorko Člen představenstva a ředitel úseku Kompetenční centrum Výroba
Ivan Machala Ředitel úseku Kompetenční centrum Distribuce
Aleš Novák Ředitel úseku Kompetenční centrum Podpůrné a sdílené systémy
Milan Dorko pověřen řízením úseku Provoz
Michal Drápala Předseda představenstva a generální ředitel Telco Pro Services, a. s.

 

Management společnosti

Přehled členů vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Vítězslav Bogač (narozen 1964)

Předseda představenstva a generální ředitel

Vítězslav Bogač pracuje v oboru IT 25 let. Přichází k nám ze společnosti Oracle Česká republika, kde působil v roli generálního ředitele. Během jeho ročního působení ve společnosti  přebudoval a stabilizoval obchodní tým. I díky tomu dosáhl uzavření jednoho z největších obchodů v historii společnosti.  Do té doby byl téměř 7 let zaměstnán ve společnosti Microsoft na pozici obchodního ředitele pro významné zákazníky. Mezi jeho úspěchy během působení v Microsoftu patří ztrojnásobení obratu v průběhu tří let, vybudování silného, motivovaného týmu a především trvalého růstu spokojenosti zákazníků. Předtím pracoval ve společnosti Ness, mimo jiné na pozici Vice Presidenta Professional Services Europe, kde zúročil své bohaté zkušenosti s vedením projektů.

Vítězslav Bogač získal svůj inženýrský titul na Ostravské technické univerzitě.

Je ženatý, má čtyři děti, rád tráví svůj volný čas s rodinou. K jeho zálibám patří také golf, cyklistika, lyžování a hudba.

JarošOndřej Jaroš (narozen 1972)

Místopředseda představenstva a ředitel úseku Kompetenční centrum Obchodní a zákaznické systémy

Absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor Měřící technika a řídící systémy.

Během studia působil čtyři roky na pozici technika a školitele IT/IS ve společnosti JSC a v roce 1998 přešel na pozici analytika do společnosti Andersen Consulting. Zde se zabýval implementací velkých bankovních systémů pro přední české a zahraniční finanční společnosti.

V letech 2000 - 2003 ve společnosti Accenture ve funkci senior konzultanta vedl implementační týmy a nesl zodpovědnost za návrhy aplikační architektury a řízení bezpečnosti IT/IS. V prosinci roku 2003 přijal nejdříve funkci managera IT architektury a poté ředitele odboru architektury, strategie a metodiky vývoje IT/IS v České pojišťovně, a.s. Do společnosti ČEZ, a. s. přišel v roce 2006 na pozici ředitele odboru strategie ICT, kde byl odpovědný za přípravu, návrh a realizaci komplexní strategie ICT Skupiny ČEZ.

Od 1. dubna 2007 v pozici generálního ředitele a jednatele  ČEZData, s.r.o. realizoval přípravu společnosti ke zvýšení efektivity, provozní excelence a zákaznické orientace přechodem na procesní model řízení. Současně zahájil konsolidaci aplikační a technické IT infrastruktury a od druhé poloviny roku 2007 byl také odpovědný za komplexní přípravu společnosti pro fúzi s ČEZnet, a.s.

Pochází z Prahy, je ženatý, má jednu dceru a svůj volný čas věnuje rodině, cyklistice, vysokohorské turistice, golfu a horolezectví. K jeho zájmům patří také mezinárodní kuchyně.

foto - R. SladkovskýRadim Sladkovský (narozen 1967)

Člen představenstva a ředitel úseku Finance a správa

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Elektrochemické technologie. Je absolventem University of Pittsburgh, USA, obor Finance a všeobecný management a kurzů finančního managementu ve školícím centru GE v americkém Crotonville.

V letech 1999 - 2002 pracoval v GE Capital ČR a SR jako manažer mezinárodního účastnictví, poté jako manažer plánování a analýz. Od roku 2002 až do příchodu do Skupiny ČEZ působil ve společnostech ConocoPhillips a Lukoil jako ředitel pro plánování a analýzy a následně jako finanční ředitel pro střední a východní Evropu.

Od března roku 2008 do února 2012 byl ředitelem útvaru účetnictví v divizi finance ČEZ, a. s., od března roku 2012 do dubna 2016 ředitelem řízení rizik tamtéž. Nyní působí jako ředitel úseku Finance a Správa ICT Services, a. s.

Má syna a dceru. Ve volném čase se  poslouchá hudbu a hraje na saxofon. Ze sportů má nejraději lyžování a  tenis.

DorkoMilan Dorko (narozen 1962)

Člen představenstva a ředitel úseku Kompetenční centrum Výroba

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor Telekomunikace

Od roku 1988 pracoval v oboru  telekomunikací jako manažer  v oblastech provozu, Public Relations, obchodu a jako ředitel Call center Českého Telecomu až do roku 2004.

V letech 2004 - 2005 působil jako ředitel společnosti ČSA Cargo, v letech 2005 - 2006 jako ředitel Telemarketingu ve společnosti Mediatel. Od roku 2007 působí ve Skupině ČEZ. Nejdříve pracoval ve funkci člena představenstva a ředitele úseku Obchod ve společnosti ČEZnet, a.s. Po fúzi společností ČEZnet, a.s., a ČEZData, s.r.o., roku 2008 byl ředitelem úseku Obchod společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Na začátku roku 2012 prošlo ICT Services a. s. organizační změnou, Milan Dorko se stal ředitelem úseku Delivery a k 1.10. 2014 dochází k další změně, je zodpovědný za řízení úseku segmentové Kompetenční centrum Výroba. K novým velmi důležitým úkolům patří mimo zodpovědnosti za poskytování bezchybných ICT služeb také implementace a doručení  tříletého programu Generační obměna IS pro divizi Výroba.

Milan Dorko pochází z Uherského Brodu, žije v Pardubicích. Je  ženatý, má dva syny. Ve volném čase sportuje (fitness, silniční cyklistika, sjezdové lyžování). Rád cestuje a oslovilo ho výtvarné umění, především východních Čech.

Ivan Machala (narozen 1959)

Ředitel úseku Kompetenční centrum Distribuce

Ivan Machala je absolventem elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze - obor automatizované systémy řízení a jejich projektování.  Studium programu MBA absolvoval na Sheffield Hallam University.

Pracovní kariéru začal v roce 1983 v útvaru organizace a racionalizace řízení Elektráren východních Čech Opatovice nad Labem, k. p. Poté pracoval ve vedoucích funkcích v ICT Východočeské energetiky, a. s., aby následně po tříletém působení ve společnosti ČEZData, s.r.o., přestoupil do útvaru Strategie ČEZ, a. s., na pozici hlavního architekta ICT systémů, kde byl v posledním roce současně pověřen jeho řízením.  Od 1. 10. 2014 je ředitelem úseku Kompetenční centrum Distribuce společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

V celé své pracovní kariéře v oblasti ICT energetiky se podílel na splnění řady klíčových úkolů, většinou transformačního charakteru. Od zajištění generačních změn v oblasti provozovaného aplikačního ICT portfolia a související ICT infrastruktury přes realizaci strukturálních změn v rámci poskytování ICT služeb po návrhy a implementaci změn vycházejících ze schválených koncepcí a strategie pro oblast ICT.

Ivan Machala pochází z Pardubic, žije nedaleko Hradce Králové, je ženatý a má dva syny. K zájmům patří cestování, fotografování, rekreační sport (badminton, běžky, turistika) a zahrada.

Aleš Novák (narozen 1973)

Ředitel úseku KC Podpůrné a sdílené systémy

Aleš Novák jako vedoucí oddělení Architektura a analýzy podpůrných a sdílených systémů je pověřený řízením celého KC Podpůrné a sdílené systémy. Je absolventem Univerzity Pardubice, Dopravní Fakulty Jana Pernera ve studijním oboru Dopravní marketing, management a logistika.

V průběhu studia pracoval ve společnosti Andersen Consulting na implementaci systému SAP ve společnosti Synthesia Pardubice.

Po ukončení studia nastoupil do společnosti RadioMobil (nynější T-Mobile Czech Republic), kde pracoval jako interní SAP konzultant pro oblast nákupu a materiálového hospodářství. Od roku 2006 v této společnosti vedl tým interních SAP konzultantů.

Do společnosti ČEZ ICT Services, a. s., nastoupil v roce 2009 na pozici vedoucího odboru Analýza a vývoj IS. Od roku 2012 pak zastával pozici vedoucího odboru Segmentové KC Podpůrné služby v úseku Delivery. Momentálně zodpovídá i za certifikaci Kompetenčního centra SAP.

Je ženatý, má 3 děti. Mezi jeho zájmy patří zejména fotbal, cyklistika a lyžování.

Michal Drápala (narozen 1965)

Generální ředitel Telco Pro Services, a. s.

Michal Drápala vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou fakultu elektro v Plzni a dále absolvoval postgraduální studium na Open University v oboru Management & Finance & Marketing.

Počátkem 90. let působil na technických pozicích jako programátor a systémový administrátor, poté se specializoval na oblast datových komunikací jako presales konzultant a manažer prodeje. Ve společnosti Cisco Systems pracoval na obchodní pozici pro oblast energetiky a průmyslu a následně ve společnosti ČD Telematika zastával nejdříve pozici ředitele úseku Systémy a technologie a po vyčlenění dceřiné společnosti ČD - Informační systémy funkci předsedy představenstva.

V Telco Pro Services, a. s., je Michal Drápala zodpovědný zejména za provoz celé telekomunikační infrastruktury a řízení týmu telekomunikačního provozu pokrývající dodávky datových a telekomunikačních služeb jak do skupiny ČEZ, tak na volný telekomunikační trh.

Výroční zprávy a stanovy společnosti