Profil společnosti

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., patří mezi vyspělé poskytovatele plně konvergentních ICT služeb.

Profil společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

ČEZ ICT Services vznikla 1. října 2008 fúzí společností ČEZData a ČEZnet. Jejím stoprocentním vlastníkem je společnost ČEZ, a. s. ČEZ ICT Services je přední českou společností poskytující komplexní služby informačních technologií a elektronických komunikací pro oblast energetiky nejen po celé České republice, ale i v zemích zahraničních akvizic společnosti ČEZ, a. s.

Prostřednictvím vlastní rozsáhlé infrastruktury ČEZ ICT Services poskytuje celou řadu ICT služeb v atraktivním členění a profesionální garantované kvalitě. Samozřejmostí je dodání a provozování spolehlivého ICT řešení, splňujícího veškeré požadavky zákazníků společnosti.

V souvislosti s expanzní politikou mateřské společnosti ČEZ, a. s. se ČEZ ICT Services významně podílí na konzultačních a integračních řešeních v tuzemsku i v zahraničních destinacích, a to od návrhu jejich designu až po jejich praktickou implementaci a následné provozování.

ČEZ ICT Services se také podílí na inovační strategii mateřské společnosti a spolupracuje na začleňování nových technologií do distribuční soustavy a výrobních zdrojů. 

Strategie společnosti

Klíčovým prvkem strategie společnosti ČEZ ICT Services, a. s. je neustálé zvyšování dostupnosti a provozní kvality ICT služeb prostřednictvím přirozeného rozvoje svých aktivit s přihlédnutím k optimalizaci cílového řešení včetně jeho realizačních a provozních nákladů. 

Hlavní body střednědobé strategie jednotného ICT jsou:

Maximalizovat hodnotu pro byznys
Budeme zlepšovat spolehlivost provozu a zkracovat lhůty doručení mimo jiné standardizací řešení a omezením zákaznických úprav bez přidané hodnoty v nekritických oblastech.
U kritických oblastí naopak zajistíme špičkový IT provoz, rychlou a bezproblémovou dodávku.
Zvýšit nákladovou efektivitu ICT
Roční výdaje na ICT snížíme tak, abychom byli srovnatelní s efektivními evropskými energetikami, a to tak, že byznysu pomůžeme soustředit výdaje na projekty, které maximalizují hodnotu vzhledem k nákladům, zavedeme novou strategii nákupu a díky procesním zjednodušením zvýšíme svou interní efektivitu.
Profesionalizovat ICT organizaci
Staneme se profesionální organizací - byznys bude mít v ICT svou kompetentní kontaktní osobu, která bude mluvit stejným jazykem.

Vize společnosti

Budeme žádaným a efektivním poskytovatelem a integrátorem komplexních a kvalitních ICT služeb a řešení Skupiny ČEZ.

Mise společnosti

  • Obchodně podnikatelské aktivity a cíle Skupiny ČEZ podporujeme dodávkou profesionálních ICT služeb a řešení založených na korporátních standardech.
  • Našim zaměstnancům vytváříme, v souladu se sedmi principy firemní kultury Skupiny ČEZ, profesionální a tvůrčí prostředí.
  • Poskytováním efektivních ICT služeb a optimalizací nákladů podporujeme zvyšování hodnoty Skupiny ČEZ.

Jsme spolehlivý a nákladově efektivní ICT partner pro podnikání ČEZ, který interně poskytuje služby s vysokou přidanou hodnotou a komoditní IT nakupuje