Služby

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., nabízí svým klientů špičkovou podporu ve dvou vzájemně provázaných odvětvích - služby elektronických komunikací a informačních technologií.

Informace o hlavním předmětu činnosti

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., nabízí svým klientům špičkovou podporu ve dvou vzájemně provázaných odvětvích. Jedná se o základní pilíře produktového portfolia naší společnosti – služby informačních technologií a služby elektronických komunikací. Tyto služby stojí především na vyváženě vytvořené jednotné a konsolidované aplikační a technologické architektuře. 

 

Služby informačních technologií

Základní charakteristikou IT služeb je jejich plná procesní orientace s přirozenou podporou přímého a operativního řízení služeb.

Služby Řízení zdrojů firmy (ERP)

Představují portfolio komplexních systémů pro řízení financí, procesů personalistiky, logistiky apod. Aplikační architektura je nastavena s cílem systémové podpory napříč holdingovou strukturou. Systém je založen na platformě SAP s podporou vlastního kompetenčního centra.

Zákaznické systémy (CIS)

Podporují prodej energetických komodit, tzn., elektrické energie, tepla a plynu, a to i v cílových destinacích zahraničních akvizic. Od roku 2013 byla podpora významně rozšířena o nový produkt „Mobil od ČEZ“. Služba propojuje zákaznické a finanční účetnictví a poskytuje pro konečné odběratele výhody elektronické fakturace

Provozní systémy pro distribuci elektrické energie (PTIS-D)

Vytváří optimální podmínky pro řízení výstavby a údržby distribuční sítě včetně podpory procesu odstraňování poruch. Systém disponuje grafickým prostředím pro aktualizaci mapových a výkresových podkladů. Služba je provozována s vysokými nároky na kvalitu a trvalou dostupnost.

Provozní systémy pro výrobu EE (PTIS-V)

Podporují procesy výroby elektrické energie tak, aby výroba probíhala optimálně podle aktuálních potřeb trhu.  Systémy poskytují přístup v oblasti provozně technických dat, řízení provozu, koordinace činností a řídící a provozní dokumentace elektráren.

Systémy pro měření EE (EDM)

Realizují centralizované a vzdáleně prováděné odečty elektrické energie. Systém vyhodnocuje dodržování sjednaných odběrových diagramů. Zákazníkům poskytuje rozhraní pro elektronickou komunikaci nahlížení na své faktury. Systém realizuje odesílání naměřených hodnot na operátora trhu s EE. Systém EDM je poskytován i pro zahraniční akvizice v Bulharsku a Rumunsku.

Systémy podporující obchodování s EE (OIS a TSM)

Zahrnují jak predikční a optimalizační systémy, tak systémy pro vlastní obchodování.
Systém vytváří optimální podmínky pro obchodování s EE a plynem. Služba podporuje veškeré obchodování Skupinu ČEZ na komoditních trzích v České republice i v zahraničí.

Kancelářské služby

Poskytují uživatelům využití lokální výpočetní techniky s připojením do datových center. Součástí služby je přístup k poštovnímu systému, základním kancelářským a uživatelským aplikacím a dalším informačním zdrojům typu intranetových a internetových portálů.

Připojení k internetu

V rámci služby poskytujeme přístup z ostatních sítí k námi provozovaným informačním systémům. Přístup je realizován s vysokou dostupností. V této službě dokážeme řídit prioritu, tak, aby obchodní komunikace nebyla narušována jinou komunikací. Tento externí přístup
je zabezpečen dvoufaktorovou autentizací s použitím moderních metod ověřování.

Provoz tiskových linek

Služba podporuje obchodní korespondenci se zákazníky Skupiny ČEZ a umožňuje distribuovat statisíce obchodních zásilek denně

Další specializované služby

Poskytujeme další služby jako například sledování vozidel pro optimální řízení osádek, systémy pro ruční odečítání elektroměrů a jiné doplňují potřeby Skupiny ČEZ.

Všechny zaváděné služby jsou realizovány projektovým řízením za aktivní spoluúčasti zákazníků, ale i našich hlavních dodavatelů (SAP, HP, IBM, Microsoft a dalších).

Služby elektronických komunikací 

Společnost ČEZ ICTS  je oprávněna poskytovat služby elektronických komunikací na základě osvědčení č. 400 vydaném Českým telekomunikačním úřadem dle všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9.

Hlasové služby

Naše společnost je alternativním telekomunikačním operátorem působícím v rámci celé České republiky. Komplexní portfolio hlasových služeb poskytujeme prostřednictvím přímého připojení, služeb založených na protokolu IP. Hlasová síť je propojena ve všech propojovacích bodech se sítěmi všech nejvýznamnějších alternativních i operátorů pevných i mobilních sítí. Volitelnou součástí hlasových služeb jsou i služby s přidanou hodnotou (služby bezplatného volání, služby se sdílenými náklady), služby kartových systémů (předplacené karty či účty), komunikační řešení kontaktních center a řešení dispečerských pracovišť.

Datové služby

Pestrá škála datových služeb, která je poskytována na platformě MPLS zajišťuje vysokorychlostní, multimediální a vysoce flexibilní prostředí pro integrovaný přenos dat, hlasu i videa, včetně vzdáleného přístupu a připojení do sítě Internet založeného na protokolu IP bez transportu velkých objemů dat. Samozřejmostí je časově nelimitované, neagregované připojení s volitelnou přenosovou rychlostí, servis, dohled služby i související obchodní a technická podpora.

Služby dohledu

Provoz veškerých hlasových a datových služeb je dohlížen 24 hodin denně, 365 dní v roce prostřednictvím Dohledového centra. Zákazníkům tak ČEZ ICT Services, a. s., nabízí nepřetržitý vzdálený aktivní monitoring stavu jejich služeb, prostředků a řešení. V případě zaznamenání poruchového stavu Dohledové centrum spouští návazné servisní procesy vedoucí k opětovnému zprovoznění služby v časech definovaných v uzavřené SLA smlouvě.

Ke stažení