Informace o společnosti

Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název ČEZ Inženýring, s.r.o.
Sídlo Duhová 2/1444
Praha 4
140 00
02735385
DIČ CZ02735385
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 22 31 88, datum zápisu 1. dubna 2014
Rok založení 2014
Základní kapitál 80 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

 

Akcionáři

Přehled společníků ČEZ Inženýring, s.r.o.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Statutární orgán společnosti

Ing. Daniel Jiřička

jednatel od 1. 4. 2014
předseda rady jednatelů od 1. 4. 2014

Narozen 30. 11. 1962

Ing. Josef Šára, MBA

jednatel od 1. 4. 2014
místopředseda rady jednatelů od 1. 1. 2016

Narozen 5. 11. 1972

Dozorčí rada společnosti

Ing. Ladislav Štěpánek

Předseda dozorčí rady od 1. 4. 2014

Narozen 25. 3. 1957

Ing. Přemysl Skočdopol

Místopředseda dozorčí rady od 1. 4. 2014

Narozen 30. 3. 1957

Tomáš Vachtl

Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014

Narozen 25. 1. 1968

Ing. Dávid Hajmán

Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014

Narozen 26. 4. 1970