Profil společnosti

 

Poslání a vize společnosti

Posláním společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. je trvalá, úspěšná podnikatelská činnost v oblasti podpůrných služeb za účelem zajištění vysoce kvalitních a spolehlivých služeb při efektivním vynaložením nákladů.

Vizí společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. je: Stát se hlavním integrátorem v poskytování podpůrných služeb ve Skupině ČEZ a dosáhnout úrovně „nejlepší praxe“ poskytovaných služeb v kvalitě a ceně.

 

Předmět podnikání společnosti

V oblasti poskytovaných služeb zákazníkům zajišťuje společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o. tyto služby a činnosti:

Dopravní služby

 • full servis – operativní leasing
 • dopravní administrativa
 • provoz autopůjčoven (krátkodobý pronájem vozidel)

Správa nemovitostí a movitého majetku, oblast správy neenergetického majetku

 • správa nemovitostí, majetkoprávní činnosti
 • evidence movitého a nemovitého majetku
 • investice
 • opravy a udržování
 • činnosti související s rutinní údržbou majetku (úklid, malování, zajišťování vybavení apod.)
 • poskytování „prostoru“ (kanceláře, haly apod.)

Podpůrné administrativní služby

 • podatelny, archivní a spisová služba
 • tiskové služby
 • reprografická centra
 • recepce
 • catering
 • stravování

Účetnictví

 • finanční účetnictví
 • hlavní kniha a finanční reporting
 • vybrané služby kompetenčního centra
 • posuzování daňových náležitostí účetních dokladů

Personální služby

 • personální a mzdová administrativa včetně plnění oznamovacích a odvodových povinností zaměstnavatele vůči orgánům státní správy
 • zpracování mzdových uzávěrek
 • zajištění pracovně-právních náležitostí zaměstnanosti
 • realizace zaměstnaneckých výhod
 • evidence pracovní doby a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • komunikace s orgány státní správy
 • podpora uživatelů HR informačních systémů v oblasti personální administrativy, výpočtu mezd a realizace benefitů

 

Řízení společnosti

V oblasti řízení společnosti prosazujeme principy maximálně efektivního systému řízení s cílem zajistit transparentní prostředí na všech úrovních řízení a kvalitní komunikací vytvořit podmínky k vysoké výkonnosti a tím k udržení dlouhodobé prosperity společnosti.

Struktura, způsobilosti a počty zaměstnanců společnosti budou průběžně optimalizovány pro dosahování strategických cílů.

Budeme vyvíjet aktivity směřující k tomu, aby společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o. byla společností zodpovědně se chovající k životnímu prostředí, zachovávala vysoký standard podnikatelské etiky, byla uznávaným, vyhledávaným a spolehlivým poskytovatelem podpůrných služeb a obchodním partnerem.

Klíčové postavení mezi nástroji řízení společnosti mají, vedle koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelský plán a roční rozpočet, které záměry schválené koncepce podnikatelské činnosti konkretizují mimo jiné i formou klíčových ukazatelů výkonnosti.