Profil společnosti

ČEZ Obnovitelné zdroje patří do Skupiny ČEZ a vyrábí stoprocentně čistou a ekologickou energii. Výrobní portfolio sestává z průtočných vodních elektráren, v převážné většině s instalovaným výkonem do 10 MW. Elektrárny lze najít například na Labi, Divoké Orlici, Berounce, Vydře, Chrudimce, Moravě a Svratce.

V letech 2009-11 byly zařazeny do provozu nové zdroje. Jedná se o větrné elektrárny na Svitavsku a Vysočině, fotovoltaické elektrárny v lokalitách na jižní Moravě, v jižních Čechách, ve středních a v severních Čechách a také o bioplynovou stanici v oblasti Brd.