Informace o společnosti

Společnost ČEZ Prodej, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název ČEZ Prodej, a.s.
Sídlo Duhová 1/425
Praha 4
140 53
Kontaktní adresa pro obchodní návštěvy dodavatelů Vyskočilova 2a
Praha 4
140 53
IČO 27232433
DIČ CZ27232433
Zápis u OR v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 22581, datum zápisu 31. března 2005
Rok založení 2005
Základní kapitál 5 501 755 000,-  Kč
ID datové schránky mcexkwr

 

Akcionáři

Přehled akcionářů ČEZ Prodej, a.s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s. , Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100%

 

Představenstvo společnosti

Přehled představenstva společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Mgr. Tomáš Kadlec, PhD.

Narozen 1973
předseda představenstva společnosti

Předseda představenstva společnosti od 1. 12. 2017

Ing. Petra Šárová

Narozena 1968
místopředsedkyně představenstva společnosti

Místopředsedkyně představenstva společnosti od 29. 1. 2018

Lucie Bedrníčková

Narozen 1980
člen představenstva společnosti

Člen představenstva společnosti od 1. 2. 2018

Michal Kovařík

Narozen 1971
člen představenstva společnosti

Člen představenstva společnosti od 1. 7. 2017

 

Dozorčí rada společnosti

Členové dozorčí rady ČEZ Prodej, a.s.

Ing. Pavel Cyrani, MBA

Narozen 1976
Předseda dozorčí rady od 1. 7. 2017

Ing. Pavel Cyrani, MBA působí ve Skupině ČEZ od roku 2005 a kromě útvaru asset management řídil téměř čtyři roky útvar controlling v divizi finance.

Před nástupem do ČEZ, a. s., působil sedm let v management consultingu ve společnosti McKinsey & Company, kde se specializoval na sektor energetiky. Pavel Cyrani vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod, a titul MBA. v oboru finance získal v USA na Kellogg School of Management.

Ing. Přemysl Skočdopol

Narozen 1957
Místopředseda dozorčí rady od 1. 7. 2017

Absolvent oboru ekonomika průmyslu na pražské Vysoké škole ekonomické. Působil jako zástupce vedoucího oddělení na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Ve společnosti Credit Trading, s. r. o., na pozici security analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České republice. Ve Spořitelní investiční společnosti a. s., zastával pozici vedoucí oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny analýz a správy akciových účastí. Nyní zastává ve společnosti ČEZ, a. s., pozici specialista majetkových účastí.

Mgr. Jan Hruška

Narozen 1974
Člen dozorčí rady od 1. 7. 2017