Informace o společnosti

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název ČEZ Prodej, s.r.o.
Sídlo Duhová 1/425
Praha 4
140 53
IČO 27232433
DIČ CZ27232433
Zápis u OR v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 106349, datum zápisu 31. března 2005
Rok založení 2005
Základní kapitál 5 501 755 000,-  Kč
ID datové schránky mcexkwr

 

Společníci

Přehled společníků ČEZ Prodej, s.r.o.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s. , Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100%

 

Jednatelé společnosti

Přehled jednatelů společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.

Michael Pupala

Narozen 1983
předseda rady jednatelů společnosti

Předseda rady jednatelů společnosti od 1. 7. 2016

Ing. Ondřej Pícha

místopředseda rady jednatelů společnosti

Narozen 1976
Místopředseda rady jednatelů společnosti od 1. 5. 2014

Ing. Petra Šárová

Narozena 1968
člen rady jednatelů společnosti

Člen rady jednatelů společnosti od 1. 4. 2015

Ing. Vladimír Vavřich

Narozen 1967
člen rady jednatelů společnosti

Člen rady jednatelů společnosti od 1. 8. 2016

 

Dozorčí rada společnosti

Členové dozorčí rady ČEZ Prodej, s.r.o.

Ing. Pavel Cyrani, MBA

Narozen 1976
Předseda dozorčí rady od 1. 7. 2014

Ing. Pavel Cyrani, MBA působí ve Skupině ČEZ od roku 2005 a kromě útvaru asset management řídil téměř čtyři roky útvar controlling v divizi finance.

Před nástupem do ČEZ, a. s., působil sedm let v management consultingu ve společnosti McKinsey & Company, kde se specializoval na sektor energetiky. Pavel Cyrani vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod, a titul MBA. v oboru finance získal v USA na Kellogg School of Management.

Ing. Přemysl Skočdopol

Narozen 1957
Místopředseda dozorčí rady od 31. 3. 2005

Absolvent oboru ekonomika průmyslu na pražské Vysoké škole ekonomické. Působil jako zástupce vedoucího oddělení na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Ve společnosti Credit Trading, s. r. o., na pozici security analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České republice. Ve Spořitelní investiční společnosti a. s., zastával pozici vedoucí oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny analýz a správy akciových účastí. Nyní zastává ve společnosti ČEZ, a. s., pozici specialista majetkových účastí.

Ing. Dávid Hajmán

Narozen 1970
Člen dozorčí rady od 1. 7. 2016