Profil společnosti

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o. vznikla v rámci Skupiny ČEZ a byla založena jako společnost s ručením omezeným se sídlem v Praze. Do konce roku 2005 pod ní přešly obchodní části regionálních energetických společností včetně zákazníků, smluv a závazků. ČEZ Prodej, s.r.o. je plně funkční od 1. 1. 2006.

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o. se stala smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ, sjednotila se nejen produktová nabídka napříč Skupinou, ale i přístup k zákazníkům a kvalita služeb. Tým přibližně 250 lidí je prostředníkem v obchodním kontaktu se zákazníky, poskytuje podporu obchodním zástupcům a zajišťuje marketingové aktivity Skupiny.