ČEZ Teplárenská, a.s.

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

ČEZ Teplárenská, a.s. výrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech lokalitách, ve kterých Skupina ČEZ vlastní a provozuje vhodné zdroje.

ID datové schránky: 943dk9e

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s. má samostatnou webovou prezentaci na adrese www.cezteplarenska.cz, kde naleznete všechny informace o společnosti.