Informace o společnosti

Společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Sídlo společnosti

Sídlo ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
Guldenerova 2577/19
Plzeň
326 00
IČO 26376547
DIČ CZ26376547
Jednatelé Michael Pupala, Martin Ludvík, Michal Kovařík
Zápis u OR v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 16425

 

Kontakty

Zákaznická linka

371 100 100 nebo 840 840 840

Poruchová linka

800 850 860

Fax

371 102 008

ID datové schránky

6wyxkwh

Webové stránky, e-mailové adresy

www.cez.cz

stiznost {zavináč} cez {tečka} cz

 

Členové orgánů společnosti

Jednatelé společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

Michael Pupala

předseda rady jednatelů a generální ředitel

Martin Ludvík

místopředseda rady jednatelů a ředitel úseku Podpora obsluhy

Michal Kovařík

člen rady jednatelů a ředitel úseku Péče o zákazníka

 

Dozorčí rada ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

Ing. Vladimír Říha - předseda
Bc. Tomáš Murtinger - místopředseda
Ing. Petra Šárová - člen

 

Organizační struktura společnosti

  • Úsek Podpora obsluhy
  • Úsek Péče o zákazníka
  • Úsek Rozvoj a správa společnosti

 

Call Centrum

Call centrum společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., vyřizuje veškeré non-face kontakty zákazníků hromadné obsluhy. Jde o kontakty prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, korespondence a internetu (ČEZ ON-LINE – ČOL). Ročně vyřídí 3,5 milionu požadavků zákazníků, přičemž denně obslouží více než 10 tisíc zákazníků. Na  zákaznické lince vyřídí zákazníci jakoukoliv záležitost týkající se dodávky elektřiny a ostatních služeb nabízených prostřednictvím společností Skupiny ČEZ

Zákaznická centra

Zákaznická centra Skupiny ČEZ vyřizují požadavky zákazníků, jako je uzavírání smluv – nové odběry, změny produktů (sazeb), ukončení smluv, změny odběratelů (přepisy), obecné změny (změna jména, adresy, zasílací adresy, změna plateb záloh, atd.), změny dodavatele silové elektřiny, řešení reklamací, poradenská činnost, znovupřipojení a odpojení pro neplacení či mimořádné faktury. V oblasti obchodu vyřizují i požadavky týkající se ostatních služeb nabízených prostřednictvím společností Skupiny ČEZ. V oblasti distribuce přijímají žádosti o stanovisko k připojení nového odběru, ke zvýšení rezervovaného příkonu, ke změně jističe, ověřování existence energetických sítí, žádosti o vytýčení kabelů, žádosti o přeložky vedení, žádosti o prořez stromoví.

Cíle

  • komplexní řešení požadavků zákazníka na první kontakt
  • profesionální přístup pracovníků a týmová práce
  • neustále zvyšování kvality poskytovaných služeb