Profil společnosti

Společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, byla založena společností ČEZ, a. s., ke dni 16. srpna 2004, kdy byla společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 16425.

Předmět podnikání společnosti a obchodní činnosti

Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dále poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Konkrétně pak společnost poskytuje komplexní a spolehlivé zákaznické služby pro zákazníky obchodních partnerů v oblasti energetiky, mobilních a datových služeb a finančnictví, zejména:

  • provádění obsluhy zákazníků;  
  • uzavírání, měnění a ukončování smluv;
  • vyřizování reklamací a jiných požadavků zákazníků;
  • poskytování služby fakturace;
  • zajišťování správy saldokonta zákazníků;
  • poskytování služby správy pohledávek, zajišťování mimosoudního i soudního vymáhání pohledávek, zpracovávání metodik a postupů řízení pohledávek;
  • poskytování služby tisku, obálkování a odesílání faktur a jiných dokumentů včetně vystavování daňových dokladů zákazníkům;
  • poskytování služby poradenství, nabízení a prodávání produktů;
  • zabezpečování podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů
  • zajišťování správy dat uložených v zákaznickém informačním systému.

Vize

Společnost ČEZ Zákaznické služby s. r. o., je vyhledávaným poskytovatelem služeb podporujících prodej a distribuci energií ve střední a východní Evropě.

Poslání

Naším posláním je vysoce kvalitní, komplexní a spolehlivé zajišťování služeb podporujících prodej, distribuci elektřiny i jiných utilit. Díky kvalitním a ověřeným technologiím a týmu špičkových odborníků můžeme našim partnerům ve Skupině ČEZ i mimo Skupinu ČEZ a jejich zákazníkům nabízet vysoce spolehlivé služby.

Společnost se snaží být co nejlépe dostupná všem zákazníkům a nabízí proto zákazníkům osobní přístup a následující obslužné kanály: Zákazník může využít Call centrum prostřednictvím zákaznické a poruchové linky, ČEZ ON-LINE, síť zákaznických center či kanceláří smluvních partnerů, ČEZ Pointy. Zákazníci mohou samozřejmě využít i mailové či písemné korespondence.