Další významné společnosti

Areál Třeboradice, a.s.

Společnost Areál Třeboradice, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Informace o společnosti

Obchodní název Areál Třeboradice, a.s.
Sídlo Partyzánská 1/7
Praha 7
170 00
029132282
Zápis u OR v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18724

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

EGP INVEST, spol. s r.o.

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s. r. o.

MARTIA a.s.

Společnost MARTIA, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.

PRODECO, a.s.

Společnost PRODECO, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Revitrans, a.s.

Společnost Revitrans, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

SD – Kolejová doprava, a.s.

Společnost SD - Kolejová doprava, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

SD – KOMES, a.s.

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

TI Energo, s.r.o.

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o.

Výzkumný a zkušení ústav Plzeň s.r.o.