Informace o společnosti

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název Elektrárna Dukovany II, a. s.
Sídlo Duhová 1444/2
Praha 4
140 00
04669207
DIČ CZ04669207
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21250, datum zápisu 23. prosince 2015
Rok založení 2015
Základní kapitál 969 000 000 Kč

 

Akcionáři

Přehled akcionářů Elektrárna Dukovany II, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Martin Uhlíř, MBA

Předseda představenstva od 7. 11. 2016

Narozen 2. 7. 1971

Ing. Ivan Spálenka

Místopředseda představenstva od 7. 11. 2016

Narozen 13. 11. 1964

Ing. Jiří Beneš

Člen představenstva od 1. 11. 2016

Narozen 24. 12. 1955

Dozorčí rada společnosti

Ing. Petr Závodský

Předseda dozorčí rady od 21. 11. 2016

Narozen 1. 10. 1970

Ing. Vladimír Říha

Místopředseda dozorčí rady od 21. 11. 2016

Narozen 9. 5. 1962

Ing. Ján Štuller

Člen dozorčí rady od 1. 11. 2016

Narozen 13. 10. 1957