Elektrárna Mělník III | Skupina ČEZ | Skupina ČEZ

Elektrárna Mělník III, a. s.

Společnost Elektrárna Mělník III, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.