Informace o společnosti

Společnost Elektrárna Mělník III, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název Elektrárna Mělník III, a. s.
Sídlo Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
24263397
DIČ CZ24263397
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18490, datum zápisu 22. srpna 2012
Rok založení 2012
Základní kapitál 20 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

 

Akcionáři

Přehled akcionářů Elektrárna Mělník III, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Miroslav Krpec

Předseda představenstva od 22. 8. 2012

Narozen 9. 3. 1967

Ing. Petr Kursa

Místopředseda představenstva od 22. 8. 2012

Narozen 5. 3. 1974

Jan Stross

Člen představenstva od 15. 6. 2013

Narozen 11. 10. 1984

Dozorčí rada společnosti

Mgr. Martina Skopová

Předseda dozorčí rady od 22. 5. 2014

Narozen 9. 10. 1975

Jiří Pačovský

Místopředseda dozorčí rady od 22. 5. 2014

Narozen 1. 7. 1959

Mgr. Dita Svatošová

Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014

Narozena 5. 7. 1979