Informace o společnosti

Společnost Elektrárna Počerady, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název Elektrárna Počerady, a.s.
Sídlo Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
24288110
DIČ CZ24288110
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18163, datum zápisu 1. dubna 2012
Rok založení 2012
Základní kapitál 7 529 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

 

Akcionáři

Přehled akcionářů Elektrárna Počerady, a.s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Luboš Elšlégr

Předseda představenstva od 2. 1. 2019

Narozen 26. 1. 1961

Ing. Jana Lavingerová

Místopředseda představenstva od 2. 1. 2019

Narozen 31. 1. 1968

Ing. Miroslav Kryl

Člen představenstva od 1. 1. 2019

25. 2. 1972

Dozorčí rada společnosti

Marek Šlégl

Předseda dozorčí rady od 14. 5. 2018

Narozen 16. 10. 1977

Jiří Pačovský

Místopředseda dozorčí rady od 14. 5. 2018

Narozen 1. 7. 1959

Ing. Petr Zlámal

Člen dozorčí rady od 2. 1. 2018

Narozen 28. 12. 1966