Informace o společnosti

Společnost Elektrárna Počerady, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název Elektrárna Počerady, a.s.
Sídlo Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
24288110
DIČ CZ24288110
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18163, datum zápisu 1. dubna 2012
Rok založení 2012
Základní kapitál 7 529 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Elektrárna Počerady, a.s. jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

 

Akcionáři

Přehled akcionářů Elektrárna Počerady, a.s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Jana Lavingerová

Předseda představenstva od 1. 1. 2016

Narozen 31. 1. 1968

Ing. Jiří Kulhánek

Místopředseda představenstva od 1. 10. 2012

Narozen 21. 1. 1955

Ing. Luboš Elšlégr

Člen představenstva od 1. 1. 2016

Narozen 26. 1. 1961

Dozorčí rada společnosti

Marek Šlégl

Předseda dozorčí rady od 7. 5. 2013

Narozen 16. 10. 1977

Jiří Pačovský

Místopředseda dozorčí rady od 7. 5. 2013

Narozen 1. 7. 1959

Josef Petrlík

Člen dozorčí rady od 1. 1. 2013

Narozen 29. 5. 1958