Informace o společnosti

Společnost Elektrárna Tisová, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název Elektrárna Tisová, a. s.
Sídlo Březová - Tisová 2
356 01
24288110
DIČ CZ24288110
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1683, datum zápisu 23. srpna 2012
Rok založení 2012
Základní kapitál 639 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

 

Akcionáři

Přehled akcionářů Elektrárna Tisová, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Miroslav Strnad

Předseda představenstva od 3. 8. 2015

Narozen 23. 9. 1956

Ing. Marcel Friml

Místopředseda představenstva od 1. 10. 2015

Narozen 15. 9. 1970

Ing. Dana Kaslová

Člen představenstva od 1. 10. 2015

Narozen 9. 3. 1961

Dozorčí rada společnosti

Ing. Jiří Svoboda

Předseda dozorčí rady od 14. 5. 2015

Narozen 19. 3. 1977

Ing. Jiří Pačovský

Místopředseda dozorčí rady od 5. 3. 2014

Narozen 1. 7. 1959

Ing. Jana Loučková

Člen dozorčí rady od 1. 3. 2014

Narozen 1. 2. 1962