Informace o společnosti

Obchodní název Energocentrum Vítkovice, a. s.
Sídlo Duhová 1444/2
Praha 4
140 00
03936040
DIČ CZ03936040
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20536, datum zápisu 1. dubna 2015
Rok založení 2015
Základní kapitál 57 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

 

Společníci

Přehled akcionářů Energocentrum, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Vlastmír Kontrik

Předseda představenstva společnosti od 31. 3. 2015

Narozen 14. 10. 1954

Ing. Martin Řepišťák

Místopředseda představenstva společnosti od 1. 9. 2016

Narozen 11. 11. 1974

Ing. René Guziur

Člen představenstva společnosti od 1. 9. 2016

Narozen 26. 8. 1970

 

Dozorčí rada společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s.

Ing. Michal Židek, PhD.

Předseda dozorčí rady od 17. 10. 2016

Narozen 9. 12. 1977

JUDr. Marek Šlégl

Místopředseda dozorčí rady od 17. 10. 2016

Narozen 16. 10. 1977

Ing. Radim Sobotík, MBA

Člen dozorčí rady od 31. 3. 2015

Narozen 10. 3. 1970