Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Energocentrum Vítkovice, a. s., IČO: 03936040, se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20536, datum zápisu 1. dubna 2015 (dále jen “Energocentrum Vítkovice“), jako správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, a zajištění jejich ochrany, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Energocentrum Vítkovice.

Informace o zpracování osobních údajů ke stažení je k dispozici zde - https://www.cezesco.cz/cs/o-nas/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju