Profil společnosti

Profil společnosti

Společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s., vznikla dne 1. dubna 2015 jako 100% dceřiná společnost společnosti ČEZ, a. s.

.