Profil společnosti

Profil společnosti

Jediným akcionářem společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s., je společnost ČEZ ESCO, a.s.

.