Informace o společnosti

Základní informace

Obchodní název Inven Capital, investiční fond, a.s.
Sídlo Pod křížkem 1773/2
Praha 4
147 00
02059533
DIČ CZ02059533
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19323, datum zápisu 1. září 2013
Rok založení 2013
Základní kapitál 1 008 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

 

Akcionáři

Přehled akcionářů Inven Capital, investiční fond, a.s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 90,24 %
ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, Říčany, PSČ 251 01 3,76 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Petr Míkovec

Předseda představenstva od 27. 2. 2015

Narozen 24. 5. 1974

Ing. Ivo Němejc

Místopředseda představenstva od 1. 2. 2017

Narozen 22. 2. 1972

Ing. Viktor Miškovský

Člen představenstva od 1. 2. 2017

Narozen 12. 4. 1968

Dozorčí rada společnosti

Ing. Tomáš Pleskač, MBA

Předseda dozorčí rady od 30. 5. 2016

Narozen 8. 11. 1966

Ing. Martin Novák, MBA

Místopředseda dozorčí rady od 16. 3. 2015

Narozen 2. 5. 1971

Mgr., Ing. Vojtěch Kopp

Člen dozorčí rady od 30. 12. 2014

Narozen 12. 7. 1981