ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. / ŠKODA PRAHA a.s.

Profil společností

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., člen Skupiny ČEZ, vyniká v oblasti projektování, inženýringu a komplexních dodávek energetických celků (klasických a jaderných elektráren, paroplynových cyklů). Silnou pozici společnosti dotváří její spojení s dalším členem Skupiny ČEZ, společností ŠKODA PRAHA a.s., jejíž know-how a značka se na elektrárenském trhu rozvíjejí od začátku druhé poloviny minulého století.

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je generálním dodavatelem nejvýznamnějšího českého elektrárenského projektu současnosti: obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ v České republice (komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, Elektrárny Prunéřov II, výstavba nových zdrojů v Elektrárně Ledvice a v Elektrárně Počerady).

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. rovněž působí na jaderných elektrárnách, jako dodavatel projektů modernizace a zvyšování účinnosti v elektrárnách Temelín, Dukovany, Jaslovské Bohunice a Mochovce.

ŠKODA PRAHA a.s., člen Skupiny ČEZ, jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů, za 56 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým výkonem 38 000 MW do 25 zemí světa.

ŠKODA PRAHA a.s. se od začátku roku 2008 zaměřuje zejména na rozvoj projektů a vývoz investičních celků, v souladu s obchodní a akviziční strategií Skupiny ČEZ, a dodávky náhradních dílů, technické pomoci, rekonstrukce a oprav energetických bloků.

Oficiální webové stránky společností

Více informací o společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. najdete zde

Více informací o společnosti ŠKODA PRAHA a.s. najdete zde

ID datové schránky

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. - qsgchv3
ŠKODA PRAHA a.s. - wqhgi74