Informace o společnosti

Společnost Telco Pro Services, a. s., (TPS), je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 

Základní informace

Obchodní název Telco Pro Services, a. s.
Právní forma akciová společnost
Sídlo Duhová 1531/3
Praha 4
140 00
IČO 29148278
DIČ CZ29148278
Zápis u OR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830
Rok založení 2012
Přehled společníků Telco Pro Services, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ ICT Services , a. s. 100%

 

Výroční zprávy / stanovy

 

Management

Přehled členů vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

foto - M. DrápalaMichal Drápala (narozen 1965)

Předseda představenstva

Ve funkci předsedy představenstva od 2. 1. 2018.

Michal Drápala vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou fakultu elektro v Plzni a dále absolvoval postgraduální studium na Open University v oboru Management & Finance & Marketing.

Počátkem 90. let působil na technických pozicích jako programátor a systémový administrátor, poté se specializoval na oblast datových komunikací jako presales konzultant a manažer prodeje. Ve společnosti Cisco Systems pracoval na obchodní pozici pro oblast energetiky a průmyslu a následně ve společnosti ČD Telematika zastával nejdříve pozici ředitele úseku Systémy a technologie a po vyčlenění dceřiné společnosti ČD - Informační systémy funkci předsedy představenstva.

V Telco Pro Services, a. s., je Michal Drápala zodpovědný zejména za provoz celé telekomunikační infrastruktury a řízení týmu telekomunikačního provozu pokrývající dodávky datových a telekomunikačních služeb jak do skupiny ČEZ, tak na volný telekomunikační trh.

Oldřich Kožušník (narozen 1966)Oldřich Kožušník

Místopředseda představenstva

Ve funkci místopředsedy představenstva od 1. 7. 2015.

Oldřich Kožušník absolvoval studium na ČVUT v Praze, obor Technická kybernetika. V letech 1990 - 2003 pracoval v českých i mezinárodních společnostech dodávajících technologie pro řízení procesů, poradenské služby a informační technologie v oboru elektroenergetiky a plynárenství.

Svou kariéru ve společnosti ČEZ, a. s., začal v roce 2003 na pozici specialisty podpory obchodu s elektřinou. Od roku 2005 působil jako vedoucí oddělení schedulingu a od roku 2009 jako specialista rozvoje OZE. Podílel se na procesní restrukturalizaci útvaru obchodu s elektřinou, na projektu VIZE 2008 a na projektu SAP ČEZ. Vedl projekt zavedení nového obchodního systému pro Trading ČEZ a podílel se na všech významných IT projektech spojených s rozvojem obchodování s komoditami na Tradingu ČEZ. Také zastával pozici IT partnera za divizi obchod. Od 1. 7. 2009 působil ve funkci ředitele úseku Rozvoj a správa společnosti a o 2 roky později zastával pozici Generálního ředitele společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.

Petr Lederer (narozen 1967)

Člen představenstva

Ve funkci člena představenstva od 31. 12. 2013.

Petr Lederer vystudoval obor Telekomunikační technika na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

Svou profesní dráhu v oblasti energetiky započal v roce 1992 jako specialista telefonních ústředen v tehdejší společnosti Energotechnika.  Poté působil řadu let na Vodních elektrárnách jako specialista telekomunikací a posléze jako vedoucí oddělení Řídící techniky.  V roce 2002 se vrátil na Centrálu ČEZ, do sekce Informatika a Telekomunikace a poté v letech 2005 – 2007 působil v úseku Strategie ICT.  Do provozu infrastruktury telekomunikačních sítí se vrátil v roce 2007 jako vedoucí odboru v tehdejší společnosti ČEZ NET, a. s.  Na obdobné pozici, jak v rámci ČEZ ICT Services, a. s., tak v současné Telco Pro Services, a.s., působí dodnes.

 

Řízení společnosti

Inovativnost

V oblasti řízení společnosti prosazujeme principy maximálně efektivního systému řízení s cílem zajistit transparentní prostředí na všech úrovních řízení a kvalitní komunikací vytvořit podmínky k vysoké výkonnosti a tím k udržení dlouhodobé prosperity společnosti.

Struktura, způsobilosti a počty zaměstnanců společnosti budou průběžně optimalizovány pro dosahování strategických cílů.

Vyvíjíme aktivity směřující k tomu, aby společnost Telco Pro Services, a.s., byla společností zodpovědně se chovající k životnímu prostředí, zachovávala vysoký standard podnikatelské etiky, byla uznávaným, vyhledávaným a spolehlivým poskytovatelem telekomunikačních služeb a obchodním partnerem, kterého charakterizují příznivé reference ze strany zákazníků.

Klíčové postavení mezi nástroji řízení společnosti mají, vedle koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelský plán a roční rozpočet, které záměry schválené koncepce podnikatelské činnosti konkretizují mimo jiné i formou klíčových ukazatelů výkonnosti.

 

Reference zákazníků

  • Skupina ČEZ, výroba, distribuce a prodej elektrické energie
  • T-Mobile Czech Republic a. s., telekomunikační operátor                      
  • Česká Pošta, s. p., státní správa
  • Dial Telecom, a. s., telekomunikační operátor
  • O2 Czech Republic a. s., telekomunikační operátor
  • České radiokomunikace a. s., telekomunikační operátor
  • ČD - Telematika a. s., telekomunikační operátor
  • STOCK Plzeň – Božkov s. r. o., výroba lihovin
  • ČEPS, a. s., provozování elektroenergetické přenosové soustavy