Profil společnosti

 

O nás

Společnost Telco Pro Services, a. s., (TPS), člen Skupiny ČEZ, je telekomunikačním operátorem působícím na českém telekomunikačním trhu, jehož podnikatelská činnost je zaměřena na poskytování telekomunikačních služeb zákazníkům s převažujícím podílem dodávky společnostem ze Skupiny ČEZ. Produktové portfolio zahrnuje jak služby veřejných elektronických komunikací, tak i služby zákaznicky orientované, postavené dle individuálních požadavků zákazníků. Rozsah působnosti řadí společnost na telekomunikačním trhu do kategorie společností s významnou tržní silou.

Společnost vlastní a provozuje rozsáhlé telekomunikační systémy vytvářející technickou základnu pro široké spektrum hlasových a datových služeb. Podstatný podíl tvoří telekomunikace přizpůsobené zákazníkům ze sektoru energetiky, využívané mimo jiné pro průmyslové systémy sloužících pro podporu dispečerského řízení výroby a distribuce elektrické energie. Provoz a správa systémů je primárně zajišťována vlastním odborným personálem působícím v těsné spolupráci s IT specialisty z mateřské organizace ČEZ ICT Services, a.s. Důležitým předpokladem rozvoje je rozsáhlá optická infrastruktura Skupiny ČEZ, kterou společnost Telco Pro Services, a. s., využívá.

 

Historie

Společnost Telco Pro Services, a. s., (TPS), byla založena v prosinci 2012 jako dceřiná společnost ČEZ ICT Services, a. s., vyčleněním provozního úseku telekomunikačních sítí do samostatné společnosti s cílem optimalizovat dodávku telekomunikačních služeb do Skupiny ČEZ. Svojí působností navázala na činnost společností resp. provozních útvarů zajišťujících pro energetické společnosti telekomunikační služby v uplynulých dvou dekádách.

S účinností od 1. 7. 2015 došlo v rámci fúze ke sloučení společnosti SINIT, a.s., dceřiné společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se společností Telco Pro Services, a. s. Oznámení o fúzi

Tímto procesem došlo k posílení stávajících servisních kapacit společnosti a rovněž i rozšíření portfolia poskytovaných služeb o činnosti souvisejících se servisem řídicích systémů a systémů HDO společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 

Vize společnosti

Vizí společnosti Telco Pro Services, a. s., je být nejvýznamnějším poskytovatelem telekomunikačních služeb ve Skupině ČEZ, nastavit svoji podnikatelskou činnost v souladu s požadavky tohoto zákazníka a dlouhodobě si uchovávat a rozvíjet kompetenci poskytovat služby specifické pro segment trhu energetika resp. utility.  Základním stavebním kamenem je rozsáhlá telekomunikační síť rozprostřená geograficky v pěti regionech České republiky, jejíž  provozování vytváří předpoklady pro další využití. Nabízí se tak volná přenosová kapacita a její uplatnění pro nabídku telekomunikačních služeb na volném trhu. Společnost chce být předním a konkurenceschopným poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu oslovujícím především zákazníky typu telekomunikační operátor, service provider a velká korporace.

 

Strategie

Dominantní orientace na zákazníky Skupiny ČEZ má zásadní vliv na vytyčení dlouhodobé strategie podnikatelské činnosti společnosti Telco Pro Services, a. s. Projevuje se to zejména v produktové strategii, v procesech provozního zajištění kladoucí vysoký důraz na kvalitu a v nasazení technologií odpovídajících širokému spektru požadavků akcentujících vysokou provozní spolehlivost. Významný podíl služeb je orientován na podporu telematických aplikací, tj. zajištění telekomunikací pro přenos dat řídicích a měřicích systémů.

Strategií společnosti je zároveň rozvíjet strukturu služeb, které standardně poptává telekomunikační trh. V tomto ohledu chce společnost přizpůsobit svoje portfolio služeb poptávce telekomunikačních operátorů, service providerů, celkově obchodnímu modelu typu wholesale a dále oslovovat svojí nabídkou středně velké a velké společnosti zejména v oblasti energetiky, průmyslu, státní správy a podnikové sféry.