Služby

 

Základní přehled

Společnost Telco Pro Services, a. s., (TPS), je telekomunikační operátor disponující rozsáhlou infrastrukturou, jak na bázi klasických TDM přenosových a hlasových systémů (PDH/SDH, síť digitálních ústředen včetně tranzitních), tak i moderních datových sítí na platformě univerzálních multiservisních architektur (MPLS). Vzhledem k lokalizaci své infrastruktury především v objektech energetiky se v minulosti upírala hlavní část činností do komunikační podpory segmentu energetických sítí. Nicméně díky přítomnosti vlastních propojovacích uzlů na většině významných POP bodech v ČR je rozvíjena obchodní činnost i v ostatních segmentech telekomunikačního trhu a podnikové sféry, zejména pak v oblasti mezi operátorských propojení, pronájmů okruhů a v neposlední řadě i poskytování různého druhu konektivit.

Veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Společnost je alternativním telekomunikačním operátorem poskytujícím standardní veřejné hlasové služby, jak pro volání v České republice, tak do zahraničí. Služby jsou poskytovány přímým připojením prostřednictvím vlastní hlasové sítě resp. propojením na sítě všech nejvýznamnějších operátorů. Významný podíl v portfoliu tvoří služby internetové konektivity nabízené velkoobchodním způsobem (wholesale), které společnosti umožňuje poskytovat hustá síť přípojných bodů, vlastní výkonná přenosová síť a vysokorychlostní připojení do zahraničí. Podmínky poskytování služeb jsou nastaveny v souladu s legislativou upravující provozování služeb elektronických komunikací.

Datové a hlasové služby v podnikových sítích

Dominantní podíl podnikatelské činnosti společnosti Telco Pro Services, a. s., tvoří dodávka služeb datové a hlasové komunikace (datové služby + hlasové služby) v rámci podnikového informačního systému společností Skupiny ČEZ. Základem pro provozování těchto služeb jsou vlastní privátní datové sítě a hlasové sítě, které zajišťují konektivitu uživatelů se systémy běžícími v datových centrech, vzájemnou konektivitu uživatelů mezi sebou za účely spolupráce (telekonference, videokonference), dále služby fixní telefonie v tzv. privátní telefonní síti energetiky a služby, jejichž podstatou je bezdrátová konektivita podporující mobilitu uživatelů.

Datové komunikace pro ovládání řídicích systémů

Úzký vztah Telco Pro Services, a. s., se společnostmi působícími v prostředí výroby a distribuce elektrické energie rozšířil spektrum poskytování tradičních telekomunikačních služeb o služby telematiky. Základem je vlastní přenosová síť provozovaná společností Telco Pro Services, a.s., která svými kvalitativními a spolehlivostními parametry převyšuje běžný standard na trhu a tím umožňuje plně redundantní přenosy dat pro komunikaci řídicích systémů a ovládání distribuční soustavy.

Pronájem datových okruhů, služby pro operátory a ISP

Dostatek přenosových kapacit a dobré kvalitativní parametry telekomunikačních sítí umožňují společnosti nabídnout služby na telekomunikačním trhu. Telco Pro Services, a. s., tak může nabízet pronájem datových okruhů, vytvořit privátní virtuální síť, připojení na Internet či pronájem optických vláken. Primární obchodní orientace je zaměřena na telekomunikační operátory a na poskytovatele internetových služeb, kde je aplikován model typu wholesale.

Zákaznická řešení

V případě individuálních požadavků zákazníků nabízíme rovněž zákaznická řešení, která mohou sahat až do prostředí vnitropodnikových sítí vyžadujících přidané hodnoty v podobě návrhu, výstavby, správy a provozu včetně servisního zajištění (servisní smlouva). Běžnou praxí je dodávka služeb formou „Managed Service“, kdy zákazník dostává službu, jejíž dodávka je zajišťována kompletně v celém jejím životním cyklu.

Správa technologie (v majetku) zákazníka

Vysoké znalosti našich zaměstnanců a portfolio provozovaných technologií umožňuje využít našich případných volných kapacit pro zajištění provozování technologií zákazníka. V současné době zajišťujeme již takto u některých zákazníků správu jejich technologie. Jde o servisní činnost v režimu 7x24 včetně zajištění dohledu a samostatné řešení provozních stavů bez nutnosti interakce se zákazníkem.

Servis a podpora

Významnou roli v poskytování telekomunikačních služeb hraje servis a podpora. Vysoké nároky na kvalitu služeb vyžadované zákazníky ze segmentu energetika si vyžádaly vytvoření robustního servisního modelu založeného na hlubokém know how vlastního technického personálu pracujícího v režimu 7x24. Tím byly vytvořeny předpoklady pro dodávky služeb na principu SLA garantující úroveň přesně stanovenými parametry.

Lokality a mapa sítě

Společnost Telco Pro Services, a. s., využívá rozsáhlou optickou infrastrukturu Skupiny ČEZ a společnosti ČEPS. Naše robustní telekomunikační sítě zajišťují vysokou spolehlivost, flexibilitu, garanci rychlosti a stabilitu poskytovaných telekomunikačních služeb.

Mapa sítě

mapa sítě - Telco Pro Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam přístupových bodů telekomunikační sítě Telco Pro Services, a. s., ZDE

 

Datové služby

Virtuální privátní sítě & vzdálené sítě WAN

Datové služby, které zajišťují bezpečné a spolehlivé propojení poboček zákazníka prostřednictvím virtuálních privátních sítí. VPN - MPLS zajištuje jednotný přístup k firemním aplikacím, datovým uložištím a možnosti sdružení datové, hlasové, video i internetové komunikace v rámci jednoho připojení. Kapacitu jednotlivých propojení poboček je možné zvolit v rychlostech od n x 64 Kbps až do řádu Gbps.

Datové okruhy

Pronájem datových okruhů jsou služby, které umožňují trvale dedikované, zabezpečené a spolehlivé propojení dvou bodů zákazníka datovou linkou o požadované rychlosti prostřednictvím datových sítí, které jsou v páteřní části zálohovány. Prostřednictvím služby datové okruhy nabízíme rozsah poskytovaných rychlostí od 64 kbps do 1 Gbps s rozhraními Ethernet a plnou podporu rozhraní technologií SDH nebo PDH.

Pronájem vláken

Službou pronájmu nenasvícených optických vláken nabízíme zákazníkům využít páteřní a metropolitní sítě ve správě společnosti Telco Pro Services, a. s. Společnost disponuje optickými kabely v délce více než 7 000 km. Koncové body optické sítě jsou umístěny zejména v energetických objektech (rozvodny a elektrárny) v krajských, bývalých okresních městech a také v dalších místech po celé ČR.

Pronájem prostor na anténních stožárech pro telekomunikační zařízení

Nabízíme pronájem prostor na anténních stožárech včetně napájení a možnosti dodávky služeb internetové konektivity nebo datové konektivity kamkoli po celé ČR. V našem vlastnictví je 24 stožárů v rámci Prahy a šesti krajů ČR s vysokou okolní dostupností. Všechny stožáry mají velmi stabilní konstrukci a jsou zabezpečeny proti vniknutí cizích osob.

 

Hlasové služby

Hlasové propojení

Mezi hlasové služby, které Telco Pro Services, a. s., (TPS), poskytuje, patří zejména služba připojení pobočkové ústředny zákazníka do veřejné telefonní sítě. Produkt je určen zejména firemním zákazníkům, kteří potřebují kvalitní pevné hlasové služby. Služba nabízí volání v rámci České republiky a mezinárodní volání, bezplatné přidělení uživatelských čísel i možnost přenositelnosti čísla.

Videokonference

Telco Pro Services, a. s., zajišťuje kompletní řešení služeb videokonferencí dle specifických požadavků zákazníka.

 

Internet

Službu internet nabízíme především jako spolehlivou internetovou konektivitu včetně přístupového okruhu prostřednictvím sítě Telco Pro Services, a. s. Výhodou jsou garantované parametry služby, vyhrazená symetrická přenosová kapacita bez agregace, neomezený objem dat, dostupnost národního uzlu NIX.CZ a přístup do peeringových uzlů v zahraničí s možností dualhomingu. Služba internet je především určena pro lokální poskytovatele internetu, statní instituce, velké a střední společnosti v přenosových kapacitách od 2 Mbps až 1 Gbps.

 

Řídicí systémy

V souvislosti s realizací fúze společnosti SINIT, a.s., došlo od 1.7.2015 k rozšíření portfolia služeb o činnosti související s výstavbou a servisem zaměřeným na řídicí systémy v energetice, technologii vysílačů HDO (hromadné dálkové ovládání)  a systémy dispečerského řízení obnovitelných zdrojů energie.

Řídicí systémy pro energetiku

Výstavbu a servis řídicích systémů, stejně tak i servis vysílačů HDO zajišťujeme zejména na rozvodnách a trafostanicích ČEZ Distribuce, a. s. Provádíme rovněž obnovu a servis řídicích jednotek v řídicích skříních dálkově ovládaných úsečníků VN a distribučních trafostanic. Ve spolupráci s našimi stálými partnery nabízíme rovněž realizaci řídicích systémů podnikovým energetikám.

Dispečerské řízení obnovitelných zdrojů energie

Provádíme realizace kompletních dodávek systémů dispečerského řízení obnovitelných zdrojů energie. Realizované systémy jsou řešeny v souladu s požadavky ČEZ Distribuce, a. s.

V této oblasti jsme od roku 2010 získali cenné zkušenosti na více než stovce obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elektrárny, kogenerační a bioplynové stanice, větrné a malé vodní elektrárny. Pro komunikaci, sběr dat,  měření a ovládání regulace činného výkonu používáme výhradně řídicí jednotky řady RTU7 (výrobce ELVAC, a. s.).

Naším významným partnerem v této oblasti je společnost ČEZ Energo, s.r.o.

 

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení ve formátu .pdf jsou k dispozici níže.

 

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Technická specifikace účastnických rozhraní poskytovaných služebpdf226 kB
Přístupové body optické sítě společnosti Telco pro Services, a. s.pdf210 kB
Čísla tísňového volánípdf136 kB
Všeobecné podmínky účinné od 25.5.2018pdf6 927 kB
Všeobecné podmínky účinné od 1.3.2018pdf6 920 kB
Všeobecné podmínky učinné od 1. 5. 2013pdf5 169 kB
Všeobecné podmínky učinné od 15. 1. 2014pdf235 kB
Ceník informačních operátorských komerčních a jiných služebpdf34 kB
Cenový plán Klasikpdf26 kB
Ceník - hlasové služby, Služby bezplatného volání 800pdf21 kB
Cenový plán Dominantpdf26 kB
Cenový plán Specifik Ipdf26 kB
Cenový plán Specifik IIpdf26 kB
Cenový plán Specifik IIIpdf26 kB
Cenový plán Specifik IVpdf26 kB
Smlouva na zřízení telefonní stanice a připojení k PbÚpdf113 kB
Smlouva o poskytování služby připojení k síti Internetpdf299 kB
Vzor smlouvy na propojení sítí elektronických komunikacípdf521 kB
Vzor smlouvy na propojení sítí elektronických komunikací příloha 1pdf261 kB
Vzor smlouvy na propojení sítí elektronických komunikací příloha 2pdf621 kB
Vzor smlouvy na propojení sítí elektronických komunikací příloha 3pdf230 kB
Vzor smlouvy na propojení sítí elektronických komunikací příloha 4pdf126 kB