Profil společnosti ÚJV Řež, a. s.

Profil společnosti

Společnost ÚJV Řež, a. s., byla založena v roce 1955. Jejím původním posláním byly činnosti spojené se základním výzkumem v oboru jaderné fyziky, radiochemie a jaderné energetiky, výroba radioizotopů a výchova vědeckých pracovníků. Jeho aktivity se postupem času rozšiřovaly. V současné době poskytuje ÚJV široký rozsah expertiz a služeb provozovatelům jaderných elektráren v České republice i v zahraničí, podporuje centrální státní instituce České republiky v oblasti strategického řízení energetiky a nakládání s jadernými odpady (Ministerstvo průmyslu a obchodu), zajišťuje nezávislou odbornou expertizu pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost, zajišťuje rozvoj využití ionizujícího záření a ozařovacích služeb pro základní a aplikovaný výzkum, zdravotnictví a průmysl, poskytuje výzkum a služby pro likvidaci radioaktivních odpadů, zajišťuje výrobu radiofarmak, provádí výchovu a výcvik odborných a vědeckých pracovníků a řadu dalších činností.

Kromě toho ÚJV působí i v nejaderných oblastech, například v oblasti klasické energetiky, chemického průmyslu a ochraně životního prostředí. V oblasti mezinárodní spolupráce se daří ÚJV rozšiřovat a diversifikovat svoje vztahy. Základem je tradiční vazba na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Po vstupu do OECD v roce 1995 se mezinárodní aktivity ÚJV rozšířily o intenzívní kontakty s NEA/OECD, kde je ÚJV aktivně zapojen ve většině pracovních orgánů zejména v CSNI.

Společnost ČEZ, a. s., vlastní ve společnosti ÚJV Řež, a. s., celkem 52,46% akciový podíl. 

Oficiální stránky společnosti

Více informací o společnosti ÚJV Řež, a. s., naleznete na jeho oficiálních webových stránkách zde.

ID datové schránky

n3puyxq