Energetická bezpečnost a soběstačnost ČR

Řešení otázky energetické bezpečnosti státu vnímáme jako své poslání.

Podpora hospodářského růstu a životní úrovně lidí je pro nás odpovědným úkolem v pravém slova smyslu.

Patříme mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a uvědomujeme si náš závazek k odpovědnému chování. Velký díl odpovědnosti cítíme vůči svému největšímu akcionáři, kterým je Česká republika. Za více než 20 let existence ČEZ odvedla společnost státu jen na dividendách více než 80 miliard Kč, celkové odvody do státní pokladny přesáhly částku 413 miliard korun. Ekonomické úspěchy Skupiny ČEZ současně vytvářejí zázemí celému podnikatelskému prostředí České republiky – svým působením vytváříme více než 100 tisíc pracovních míst a od vzniku akciové společnosti ČEZ v roce 1992 jsme v České republice investovali stovky miliard korun, ze kterých měly prospěch domácí firmy a pochopitelně i jejich zaměstnanci.

Skupina ČEZ se vůči zákazníkům chová odpovědně také v oblasti propagace úsporných opatření při odběru elektrického proudu. Ta směřují jednak k řešení očekávaného nedostatku výrobní kapacity zdrojů Skupiny ČEZ v budoucích desetiletích a k zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky, tak k minimalizaci výdajů domácností za elektřinu a tedy ke zvýšení jejich životní úrovně. Skupina ČEZ nedokáže snížit cenu elektřiny, tu určuje trh. Může však prostřednictvím odborného poradenství i v rámci přímé spolupráce se zákazníky vysvětlit, jak lze elektrickou energii ušetřit. I proto se Skupina ČEZ na podzim 2007 rozhodla uspořádat putovní osvětově-vzdělávací akci „Posviťte si na úspory“. Hlavním smyslem akce, která navštívila 28 měst České republiky, bylo vzbudit u veřejnosti zájem spořit elektrickou energii. Roadshow současně upozorňovala na existenci poradenství v oblasti hospodárného zacházení s elektřinou. Zaměřila se na domácnosti, média i veřejnou správu. Připomínala, že na území České republiky existuje síť obchodních kanceláří (dnes síť 28 zákaznických center), které poskytují zákazníkům komplexní služby včetně energetického poradenství. Na úspěšné podzimní informační turné navázalo v roce 2008 jarní turné s podobným tématem i názvem „Posviťte si na úspory aneb šetřit se dá každý den“.