Kdo se může na Ombudsmana ČEZ obrátit

Ombudsman - imagebanka-IOmbudsman je ustaven pro zákazníky společností Skupiny ČEZ, tedy pro fyzické a právnické osoby,

  • které mají či měly uzavřenu smlouvu o připojení, smlouvu o  dodávce elektřiny, smlouvu o poskytnutí distribuce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společnostmi ČEZ Prodej nebo ČEZ Distribuce a dále osoby, které vstoupily do jednání o uzavření takové smlouvy
  • které mají či měly uzavřenu smlouvu na dodávku plynu, MOBILU OD ČEZ nebo tepla nebo vstoupily do jednání o uzavření takové smlouvy
  • na jejichž nemovitosti se nachází, nacházelo nebo bude nacházet distribuční nebo měřící zařízení společnosti.

Ombudsman se nebude zabývat případnými podněty výrobců elektřiny – dodavatelů do distribuční sítě (např. z alternativních zdrojů) nebo obchodníků s elektřinou.