Pětiboj základních škol

Popis projektu

Skupina ČEZ společně s Nadací ČEZ připravila v letech 2011-12 projekt „Pětiboj základních škol“, jehož cílem bylo zvednout děti ze židlí a vést je ke sportu. Soutěž byla dvoukolová a v každém kole se soutěžilo v 5 disciplínách. První kolo soutěže probíhalo na všech přihlášených školách, z nichž 10 nejlepších postoupilo do finále. První tři školy v tomto finále získaly Oranžovou učebnu, Oranžové hřiště či Oranžové schody dle vlastního výběru v částce:

  1. místo – 600 tis. Kč
  2. místo – 400 tis. Kč
  3. místo – 200 tis. Kč

Ceny byly připraveny i pro nejlepší výkony. Speciální cenu, a to interaktivní tabuli v částce 100 tis. Kč získala škola s nejlepší dokumentací akce.

Jak to probíhalo v roce 2011, kdy se patronkou tohoto projektu stala Martina Sáblíková?

Do projektu se školy musely nejprve registrovat. K dispozici bylo 98 míst s tím, že z každého ze sedmi ČEZ regionů se mohlo registrovat 14 škol. Zájem byl obrovský a kapacita soutěže byla během několika minut vyčerpána (některé regiony byly obsazeny během prvních dvou minut).

V prvním kole pětiboje tedy soupeřilo 98 základních škol. Každá škola obdržela sportovní set (sportovní tašku s balony, rozlišovacími dresy, pumpičkou, stopkami, medailemi, diplomy aj.) pro snazší zorganizování prvního kola. Vybraní tělocvikáři realizovali předem vybrané sportovní soutěže v hodinách tělesné výchovy. Výsledky jednotlivých žáků zapisovali do formuláře, který byl umístěn na webu – petiboj.cezregionum.cz. Zároveň obdrželi instruktážní video, kde Martina Sáblíková předváděla správné provedení jednotlivých disciplín.

Na základě sportovních výsledků se prvních 10 škol (z Prahy, Děčína, Slavonic, Ostravy, Dobré, Boru, Drnholce, Plzně, Dvora Králové a Moravské Třebové) dostalo do celorepublikového finále (posuzovali se výsledky dvou nejlepších kluků a dvou nejlepších dívek – jejich bodový součet byl rozhodující).

Celorepublikové finále se uskutečnilo v jihočeské Dřítni, a to i za účasti Martiny Sáblíkové. Čtyři žáci z každé školy se ve finále utkali v těchto disciplínách: běh (štafeta), dribling s míčem, hod medicinbalem, skok z místa a hod na házenkářskou bránu. Boj o prvenství byl dramatický až do samotného závěru. Po pěti soutěžích měly totiž tři školy shodně 39 bodů a o tom, kdo si odnese šeky na 600 tisíc, 400 tisíc a 200 tisíc korun českých od Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ rozhodovala až dodatečná disciplína – běžecká štafeta. Tu nakonec nejlépe zvládla Základní škola Moravská Třebová, druhá byla Plzeň a třetí v pořadí se umístila Základní škola U Krčského lesa z Prahy.

Veškeré informace, fotky a videa a výsledky jsou na http://petiboj.cezregionum.cz

Videa s Martinou naleznete na http://petiboj.cezregionum.cz/videa.html

Jak to probíhalo v roce 2012?

Ve čtvrtek 31. května se na hřišti TJ Spartak Třebíč uskutečnilo finále Oranžového pětiboje. Žáci 1. až 9. tříd základních škol na něm za účasti českých olympioniček porovnali své sportovní síly. Šlo o vyvrcholení druhého ročníku kampaně Nadace ČEZ, která má motivovat děti k pohybu. Nejlepších dvacet základních škol bojovalo o ceny v celkové hodnotě 1,2 milionu korun.

Na celorepublikové finále přijelo 800 malých sportovců z 20 škol, které se v prvním kole pětiboje umístily nejlépe. Do finále se probojovaly tyto školy z regionu Vysočiny a jižní Moravy: ZŠ Prokopa Diviše Znojmo (I. kategorie, tj. 1.-4. třída); ZŠ Bakalovo nábřeží Brno a ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa (II. kategorie 5.-9. třída).

Akce se zúčastnily olympioničky Bartoníčková, Rosolová, Bergerová, Sudová a Tomešová.