Vaše volba

Chcete se podílet na rozhodování, který projekt by měla Skupina ČEZ ve spolupráci s Nadací ČEZ podpořit částkou 500 000 Kč? Pak je projekt Vaše volba určen právě vám.

Vaše doporučení/návrhy na podporu projektu přijímáme od dubna do října. Příjem probíhá prostřednictvím formuláře na internetu na www.cezregionum.cz a sběrem anketních lístků do hlasovacích boxů na informačních a zákaznických centrech Skupiny ČEZ a také v místě konání promo akcí Skupiny ČEZ, kdy je možné hlasovat u hostesek Skupiny ČEZ.

V průběhu listopadu budou vaše hlasy sečteny a vybrány vítězné projekty v každém ze sedmi ČEZ regionů. Zároveň budou vyhodnoceny vlastní návrhy, které se postoupí komisi.

Komise v průběhu prosince jednotlivé projekty posoudí z hlediska realizovatelnosti, nezbytnosti, atraktivnosti pro příslušný region, přihlíženo bude i k počtu doporučení, které byly pro daný projekt odevzdány. Vybrané projekty budou následně předloženy ke schválení Správní radě Nadace ČEZ.

Vítězný projekt získá podporu formou nadačního příspěvku ve výši až 500 000 Kč.

Celkem tak bude podpořeno 7 projektů v rámci celé ČR v regionech a jeden projekt nad rámec regionů z vlastních návrhů.

Každý, kdo se zúčastní hlasování a odevzdá správně vyplněný hlasovací lístek s odpovědí na soutěžní otázku do 31.10., má možnost získat 3x prodloužený víkend pro 2 osoby v hodnotě 15 000 Kč.

Více informací k Vaší volbě a hlasovací formulář najdete na www.cezregionum.cz/vasevolba.