Životní prostředí

BPS - logoSkupina ČEZ se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje nové technologie, odpovědné zacházení se zdroji, a při svém podnikání pokládá za prioritu bezpečnost zaměstnanců a provozovaných zařízení. Řídí se přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí.

Ochranu vod a hospodárnost využívání vodních zdrojů Skupina ČEZ vnímá jako jednu z priorit a současně jako společensky odpovědný a pro budoucí rozvoj celé společnosti významný prvek, který průběžně prostupuje všemi jejími aktivitami. Díky charakteru svého působení navíc postupy a s nimi spojenou dobrou praxi  trvale aplikuje nejen v ČR ale také v rámci širšího regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Protože víme, kolik průběžného úsilí a nákladů stojí veškeré aktivity v oblasti vodního hospodářství vykonávané s péčí řádného hospodáře, rozhodli jsme se podělit o naše poznatky a zkušenosti také s dalšími subjekty napříč trhem -  v rámci Tematické skupiny Firmy a voda platformy Byznys pro společnost.

Ve Skupině ČEZ je uplatňován odpovědný přístup v ochraně životního prostředí a hospodaření s energiemi, a to v podobě certifikovaného systému environmentálního řízení podle ISO 14001 a řízení hospodaření s energiemi podle ISO 50001.

Systém EMS a EnMS je aplikován v rozsahu činností výroba a dodávka elektrické a tepelné energie, a to na Centrále ČEZ, a. s., v jaderných, klasických a vodních elektrárnách divize výroba ČEZ, a. s. a vybraných dceřiných společnostech Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Počerady, a.s., Energotrans, a.s., Energocentrum Vítkovice, a. s. a Energetické centrum s.r.o.

Uvedené společnosti jsou držiteli certifikátů podle mezinárodních norem: