Životní prostředí

BPS - logoSkupina ČEZ se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje nové technologie, odpovědné zacházení se zdroji, a při svém podnikání pokládá za prioritu bezpečnost zaměstnanců a provozovaných zařízení. Řídí se přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí.

Ochranu vod a hospodárnost využívání vodních zdrojů Skupina ČEZ vnímá jako jednu z priorit a současně jako společensky odpovědný a pro budoucí rozvoj celé společnosti významný prvek, který průběžně prostupuje všemi jejími aktivitami. Díky charakteru svého působení navíc postupy a s nimi spojenou dobrou praxi  trvale aplikuje nejen v ČR ale také v rámci širšího regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Protože víme, kolik průběžného úsilí a nákladů stojí veškeré aktivity v oblasti vodního hospodářství vykonávané s péčí řádného hospodáře, rozhodli jsme se podělit o naše poznatky a zkušenosti také s dalšími subjekty napříč trhem -  v rámci Tematické skupiny Firmy a voda platformy Byznys pro společnost.