Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2014

(dle §30, odst. 2, písm. l), bod 2 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona o ovzduší z roku 1991, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Změřené hodnoty emisí, imisí a vypočtené podíly uhelných elektráren na znečištění ovzduší v jejich okolí a množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny jsou od konce roku 2003 přístupné prostřednictvím internetových stránek ČEZ.

Skupina ČEZ v ČR: Hodnoty emisí za rok 2014

 • CO2 24 736 722 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 31 091 tun
 • SOx 37 785 tun
 • CO 5 259 tun
 • TZL 1 722 tun

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2014

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 78,8 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Předáno SÚRAO - 666,30 tun
 • Produkce - 687,60 tun

Mix výrobce Elektrárna Dětmarovice

 • CO2 1 891 874,10 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 2 705,03 tun
 • SOx 1 103,72 tun
 • CO 92,23 tun
 • TZL 83,84 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 4 723 723,30 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 8 001,47 tun
 • SOx 5 296,71 tun
 • CO 1 482,13 tun
 • TZL 294,36 tun

Mix výrobce Energotrans

 • CO2 601 788,79 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 687,16 tun
 • SOx 705,99 tun
 • CO 123,44 tun
 • TZL 54,77 tun

Mix výrobce Energetické centrum Jindřichův Hradec

 • CO2 0 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 76,42 tun
 • SOx 44,98 tun
 • CO 60,47 tun
 • TZL 1,46 tun