Časté otázky k produktové řadě eTARIF PLYN PLUS

Komu je produktová řada eTARIF PLYN PLUS určena?

Produktová řada eTARIF PLYN PLUS je určena všem zákazníkům, kteří dávají přednost on-line komunikaci a splní všechny podmínky, kterými je produktová řada eTARIF PLYN PLUS definována.

Produktová řada eTARIF PLYN PLUS nabízí stejný rozsah produktů a služeb, jako produktová řada COMFORT .

Jaké podmínky musí zákazník splnit, aby měl nastavenou produktovou řadu eTARIF PLYN PLUS?

Zákazník využívající eTARIF PLYN PLUS přejde na formu elektronické fakturace a bezhotovostní způsob hrazení záloh. Proto je potřeba, aby si spolu s produktovou řadou eTARIF PLYN PLUS sjednal i přístup do ČOL, kam bude výhradně dostávat své roční vyúčtování (tzn. fakturu nebudeme zákazníkům zasílat v papírové podobě), a zároveň si nastavil bezhotovostní způsob platby záloh, tj. inkaso, nebo SIPO (DOM) / VP (MOO) a uvedl číslo bankovního účtu pro možnost následných odchozích plateb – např. vyplácení případných bonusů.

Jaký je rozdíl mezi produktovou řadou eTARIF PLYN PLUS a COMFORT?

U produktové řady eTARIF PLYN PLUS je procentuální úspora shodná po dobu prvních 24 měsíců trvání smlouvy, tzn. do první prolongace a v závislosti na výši spotřeby na daném OM a charakteru odběru muže dosahovat až 10%. U produktové řady COMFORT je garantována sleva 5 % po dobu prvních 12 měsíců trvání smlouvy a následně je garantována úspora oproti základnímu produktu dominantního dodavatele na distribučním území daného OM.

Na jak dlouho si zákazník produktovou řadu eTARIF PLYN PLUS může sjednat?

Sjednání produktové řady eTARIF PLYN PLUS je platné po celou dobu platnosti smlouvy tj. 24 měsíců a platí pro všechna zákazníkova odběrná místa s plynem.

Zákazník však má samozřejmě možnost jednou ročně bezplatně svou produktovou řadu změnit.

Do kdy si mohu PŘ eTARIF PLYN PLUS sjednat?

V tento moment je produktová řada eTARIF PLYN PLUS stále v nabídce.

Může si  zákazník zaregistrovaný do ČOL sjednat produktovou řadu eTARIF PLYN PLUS?

Ano, produktovou řadu eTARIF PLYN PLUS si samozřejmě může sjednat a bude tak i nadále tuto aplikaci využívat bez jakéhokoliv omezení. Pro sjednání produktové řady eTARIF PLYN PLUS bude dále potřebovat nastavit elektronickou fakturaci a zvolit způsob hrazení záloh prostřednictvím inkasa či SIPO a zadat číslo bankovního účtu pro možnost následných odchozích plateb – např. vyplácení případných bonusů.

Může zákazník při sjednání produktové řady eTARIF PLYN PLUS i nadále využívat pro platbu za plyn složenku nebo platební příkaz?

Jednou z podmínek této produktové řady je bezhotovostní způsob platby záloh inkasem nebo prostřednictvím SIPO (Vlastní podnět u podnikatelů), proto není možné produktovou řadu sjednat s jiným způsobem platby záloh.

Pro zaplacení případného nedoplatku z roční fakturace lze použít i ostatní způsoby platby.

Lze užívat e-fakturu jako součást eTARIF PLYN PLUS?

Ano, do této doby bylo možné využívat službu e-faktura pouze pro komoditu elektřina. Nově může zákazník využívat tuto službu i pro plyn. Fakturu v PDF formátu bude mít k dispozici jak ve svém internetovém bankovnictví u České spořitelny, tak v ČOL.

Lze si aktivovat e-fakturu při sjednání eTARIF PLYN PLUS?

Ne, poskytovatelem služby e-faktura je České spořitelna a.s. – proto aktivace služby je možná pouze prostřednictvím internetového aplikace SERVIS 24 provozované touto společností.

K aktivaci služby e-faktura je potřeba uvést ČEZ zákaznické číslo.

Jak lze změnit dosavadní produktovou řadu na řadu eTARIF PLYN PLUS?

Nejsnadnější je provést změnu prostřednictvím aplikace ČEZ ON-LINE nebo na www.cez.cz, kde je umístěn on-line formulář. Pro vstup do formuláře je potřeba zákaznické číslo a číslo odběrného místa zákazníka. Další možností pro sjednání produktové řady eTARIF PLYN PLUS je odeslat e-mail na cez {zavináč} cez {tečka} cz nebo zavolat na Zákaznickou linku 371 100 100 nebo 840 840 840. Vše lze také vyřídit při návštěvě našeho Zákaznického centra či u našich smluvních partnerů.

Je tato produktová řada platná i pro zákazníky s roční spotřebou nad 63 000 KWh?

Ano – produktovou řadu eTARIF PLYN PLUS lze nastavit i pro tyto zákazníky – ovšem cena za stálý plat bude shodná jako u produktové řady COMFORT a to v ceníku „B“ - tzn. těmto zákazníkům změna produktové řady nepřinese cenovou výhodu.

Proč není u produktové řady eTARIF PLYN PLUS nově garance 5% slevy, jak tomu bylo doposud?

U produktové řady eTARIF PLYN PLUS došlo ke sjednocení ceníku plynu pro všechna distribuční území, a proto již není možné plošně tuto 5% slevu garantovat.