Podmínky užití produktové řady eTARIF PLYN PLUS

Po dobu užití Produktové řady eTARIF PLYN PLUS je Zákazník povinen sjednat si užívání aplikace ČEZ ON-LINE ČEZ Prodej, s. r. o., a řídit se jejími podmínkami.

Zákazník je povinen sjednat si užívání elektronické fakturace (ELFA) ve formě a za podmínek stanovených ČEZ Prodej, s. r. o.

Po dobu užití Produktové řady eTARIF PLYN PLUS nebude ČEZ Prodej, s. r. o., zasílat Zákazníkovi předpisy záloh, daňové doklady (faktury) v papírové podobě, tzn. sjednáním elektronické fakturace, se neaplikují ta ustanovení čl. IV a čl. VIII VOPDP, která jsou v rozporu s elektro- nickou fakturací. ČEZ Prodej, s. r. o., tuto povinnost vůči Zákazníkovi splní vyvěšením v aplikaci ČEZ ON-LINE či jiným se Zákazníkem sjednaným způsobem.

Po dobu užití Produktové řady eTARIF PLYN PLUS je povinností Zákazníka mít sjednáno přímé inkaso ze svého bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu ČEZ Prodej, s. r. o., či SIPO u provozovatele poštovních služeb (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva).

Při změně produktové řady na eTARIF PLYN PLUS Obchodník a Zákazník sjednávají změnu délky trvání Smlouvy, a to na dobu určitou v délce 24 měsíců ode dne uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě na užití produktové řady eTARIF PLYN PLUS mezi Obchodníkem a Zákazníkem. Tato změna se sjednává pro všechna odběrná místa na komoditě plyn Zákazníka