Bonus k plynu PLYN NA 3 ROKY

1. Pravidla akce „Bonus k plynu ČEZ S ODMĚNOU“ (dále jen „pravidla“)

Akce „Bonus k plynu ČEZ S ODMĚNOU“ (dále jen „akce“) je název akce pořádané společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, PSČ 140 53, IČO 27232433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349 pro zákazníky, kteří se společností po dobu trvání akce uzavřou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s produktem ČEZ S ODMĚNOU. Akce bude probíhat v období 1. 1. 2016 do 15. 9. 2017 (dále jen „období trvání akce“). Společnost ČEZ Prodej, a.s. si vyhrazuje právo akci ukončit dříve. 

2. Princip akce

Principem akce je výplata bonusu zákazníkům, kteří splní veškeré podmínky pro účast v akci. Bonusy budou účastníkům akce vyplaceny do 30 dní po zahájení dodávky plynu společností ČEZ Prodej, a.s. do předmětného odběrného místa.

3. Podmínky účasti v akci

  1. Účastníkem akce se může stát každá osoba, která uzavře se společností ČEZ Prodej, a.s. smlouvu o sdružených službách dodávky plynu (dále jen „Smlouva“), s produktem ČEZ S ODMĚNOU pro kategorii Domácnost nebo Maloodběratel, pro dodávku plynu do odběrného místa se stávající výší spotřeby 7,561 MWh a výše/rok, do něhož v předmětném období již nerealizuje dodávku plynu společnost ČEZ Prodej, a.s.
  2. Parametrem hodnoty bonusu je výše spotřeby/rok pro předmětné odběrné místo, a to:
    - Roční spotřeba od 7,561 MWh do 19,999 MWh - bonusu v hodnotě 1 000 Kč.
    - Roční potřeba od 20,000 MWh - bonus v hodnotě 2 000 Kč.
    Platí pro smlouvy uzavírané na Zákaznických centrech Skupiny ČEZ a Zákaznické lince 840 840 840, přes smluvní partnery, přímý prodej a prostřednictvím webového online formuláře umístěného na www.cez.cz.
  3. Pro účast v akci je nezbytné doručení Smlouvy pro zahájení procesu změny dodavatele plynu ke společnosti ČEZ Prodej, a.s., nejpozději do 14 dní od data sjednání smlouvy a uvedení bankovního účtu zákazníka do sjednané Smlouvy.
  4. Účastníci akce, splnivší veškeré výše uvedené podmínky (uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku pravidel), obdrží od společnosti ČEZ Prodej, a.s., na sjednaný bankovní účet bonus.​​