Revize plynového kotle a spalinových cest k produktu PLYN NA 3 ROKY

1. Informace o sjednávání smluv na dodávku plynu s produktem PLYN NA 3 ROKY spolu s bezplatnou revizí plynového kotle a spalinových cest REVIZE POD KONTROLOU

Sjednávání smluv na dodávku plynu s produktem PLYN NA 3 ROKY (dále také „Smlouva“) spolu s bezplatnou revizí plynového kotle a spalinových cest REVIZE POD KONTROLOU (dále také „Revize“) je prodejní nabídkou společnosti ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, PSČ 140 53, IČO 27232433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349. Nabídka probíhá od 25. 7. 2016 do odvolání.

2. Obsah nabídky

Obsahem nabídky je možnost sjednat Smlouvu společně s benefitem v podobě zajištění bezplatné Revize, a to i před vlastním zahájením dodávky plynu společností ČEZ Prodej, a.s., do předmětného odběrného místa.

3. Podmínky pro využití nabídky

Smlouvu společně s bezplatnou Revizí může se společností ČEZ Prodej, a.s., uzavřít každá osoba, která splňuje následující podmínky:

  • odběr plynu na předmětném odběrném místě spadá do kategorie Domácnost nebo Maloodběratel, s výší spotřeby nejméně 7,561 MWh/rok,
  • plyn je používán k vytápění,
  • společnost ČEZ Prodej, a.s., není aktuálním dodavatelem do odběrného místa,
  • lze provést změnu dodavatele a zahájit dodávku od společnosti ČEZ Prodej, a.s., do 12 měsíců od uzavření smlouvy.

Výše uvedené platí pro Smlouvy uzavírané

  • osobně v Zákaznických centrech Skupiny ČEZ,
  • osobně na kontaktních místech ČEZ Point,
  • telefonicky na Zákaznické lince ČEZ Prodej 800 810 820,
  • online prostřednictvím webového online formuláře umístěného na www.cez.cz.

Podmínkou pro využití nabídky je doručení Smlouvy podepsané zákazníkem společnosti ČEZ Prodej, a.s., nejpozději do 14 dní od data sjednání smlouvy.

4. Parametry plnění při sjednání smlouvy

Zákazníci, kteří si sjednají Smlouvu spolu s Revizí, budou kontaktováni firmou Europ Assistance, která pro společnost ČEZ Prodej, a.s., zajišťuje Revizi, s cílem domluvit termín provedení Revize.

Při návštěvě u zákazníka předloží revizní technik zákazníkovi k podpisu smlouvu o Revizi, na jejímž základě bude Revize provedena.

Provedení Revize je pro zákazníka při splnění stanovených podmínek bezplatné. V případě, že zákazník odstoupí od Smlouvy na dodávku plynu nebo z jakéhokoliv důvodu nedojde k zahájení dodávky plynu od společnosti ČEZ Prodej, a.s., do 12 měsíců od uzavření smlouvy, bude zákazník povinen uhradit plnou cenu za provedenou Revizi společnosti ČEZ Prodej, a.s. Obchodní podmínky pro Revizi.

Uzavření Smlouvy spolu s Revizí vylučuje nárok na jakákoliv další plnění, bonusy apod., vztahující se na dodávku plynu s produktem ČEZ S ODMĚNOU.