Podmínky užití produktové řady

Při změně produktové řady na PLYN KLASIK Obchodník a Zákazník sjednávají změnu délky trvání Smlouvy, a to na dobu určitou v délce 12 měsíců ode dne uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě na užití produktové řady Plyn Klasik mezi Obchodníkem a Zákazníkem. Tato změna se sjednává pro všechna odběrná místa Zákazníka na komoditě plyn.

Po dobu užití Produktové řady PLYN KLASIK se neaplikují příslušná ustanovení VOPDP, týkající se změny produktové řady Zákazníkem a Zákazník není oprávněn změnit produktovou řadu PLYN KLASIK za jinou produktovou řadu Obchodníka po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.