Časté otázky k produktové řadě PRAKTIK

Komu je produktová řada PRAKTIK určena?

Produktová řada PRAKTIK je určena všem novým odběratelům z řad domácností a malých podnikatelů, kteří mají zájem uspořit na stálých platbách za plyn oproti stálým platbám u jejich stávajícího dodavatele.

Jaký je rozdíl mezi produktovými řadami PRAKTIK a COMFORT?

Základním rozdílem mezi produktovými řadami PRAKTIK a COMFORT je cena za stálý plat spojený s dodávkou plynu.

Stálý plat za dodávku plynu je v produktové řadě PRAKTIK po dobu 24 měsíců od zahájení dodávek 0 Kč, uspoříte tak oproti jeho momentální ceně, kterou máte u stávajícího dodavatele plynu.

Opravdu bude cena 0 Kč za stálý plat neměnná?

Ano – toto je garantováno v podmínkách užití produktové řady .

Které konkrétní složky z celkové ceny plynu se týká stálý plat za 0 Kč u produktové řady PRAKTIK?

Při užití produktové řady PRAKTIK vám nebude účtován stálý měsíční plat spojený s dodávkou plynu.

Stálý měsíční plat spojený s distribucí plynu bude účtován v souladu s platným ceníkem příslušného provozovatele distribuční soustavy. Obchodník může ovlivnit cenu pouze za část obchodní – část distribuční je regulovaná ERÚ na základě ročního cenového rozhodnutí a ČEZ Prodej na tuto část nemá vliv.  

Na jak dlouho je možné si produktovou řadu PRAKTIK sjednat?

Sjednání produktové řady PRAKTIK je platné po celou dobu platnosti smlouvy a platí pro všechna zákazníkova odběrná místa s plynem.

Máte samozřejmě možnost jednou ročně bezplatně svou produktovou řadu změnit.

Jak si mohu produktovou řadu PRAKTIK objednat?

Nejsnazším způsoben je vyplnit online formulář na internetových stránkách. Vezměte si k ruce fakturu od Vašeho stávajícího dodavatele a pokračujte zde.

Je možné přejít z jiné produktové řady na produktovou řadu PRAKTIK?

Produktová řada PRAKTIK je určena výhradně pro nové zákazníky ČEZ Prodej – přejít z jiné produktové řady na PRAKTIK není možné.

Kde získám více informací o cenách a poplatcích za doplňkové služby resp. služby zákaznické obsluhy?

Všechny ceníky naleznete zde