Podmínky užití produktové řady PRAKTIK

Po dobu užití Produktové řady PRAKTIK ČEZ Prodej, a.s., bude cena dodávky plynu stanovena v prvních čtyřiadvaceti (24) měsících od zahájení dodávky ceníkem „A“ společnosti ČEZ Prodej, a.s. Po uplynutí čtyřiadvaceti (24) měsíců od zahájení dodávky se její cena pro zbývající dobu trvání smluvního vztahu bude řídit podle ceníku „B“ společnosti ČEZ Prodej, a.s., pokud nebude dohodnuto jinak.

Společnost ČEZ Prodej, a.s., se zavazuje, že po dobu prvních čtyřiadvaceti (24) měsíců dodávky nebude při užití Produktové řady PRAKTIK Zákazníkovi účtovat stálý měsíční plat spojený s dodávkou plynu. Stálý měsíční plat spojený s distribucí plynu bude účtován v souladu s platným ceníkem příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Společnost ČEZ Prodej, a.s., prohlašuje, že po dobu trvání smluvního vztahu budou ceny plynu nižší než ceny produktu (produktové řady) RWE Plyn Standard, nabízené dodavatelem RWE Energie, a. s.

Společnost ČEZ Prodej, a.s., prohlašuje, že po dobu trvání smluvního vztahu budou ceny plynu nižší než ceny základního produktu (produktové řady), nabízené dodavatelem Pražská plynárenská, a. s

Společnost ČEZ Prodej, a.s., prohlašuje, že po dobu trvání smluvního vztahu budou ceny plynu nižší než ceny produktu (produktové řady) Standard Plyn, nabízené dodavatelem E.ON Energie, a. s.