Dodavatel poslední instance

Dodavatelem poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Institutu dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu. Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele elektřiny, avšak z různých příčin dodavatele na trhu s elektřinou nenalezli.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny a samotné cenové rozhodnutí.

Název dokumentu Účinnost Typ Velikost
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Květen 2017 1. 5. 2017 (PDF) 313 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Duben 2017 1. 4. 2017 (PDF) 312 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Březen 2017 1. 3. 2017 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Únor 2017 1. 2. 2017 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Leden 2017 1. 1. 2017 (PDF) 25 kB