Bydlím v domě

Pokud bydlíte v domě je příležitostí k úsporám mnoho. Poradíme vám na co si dát pozor a zaměříme se také na zařízení, které dosud nejsou zcela běžná.

Prohlédněte si náš Virtuální dům

Vyberte si správný produkt a distribuční sazbu

V nabídce Skupiny ČEZ existuje řada produktů, ze kterých si můžete vybrat.

Přitom je důležitý zejména způsob, jak elektřinu v domácnosti využíváte (běžná spotřeba - ohřev vody - vytápění) a výše její spotřeby. U některých produktů si můžete vybrat ze dvou distribučních sazeb - ta s nižším číslem je výhodnější při nižší spotřebě, druhá při vyšší spotřebě. Hodnota vašeho hlavního jističe (udávána v ampérech, A) by měla odpovídat vašim potřebám. Použitím nižšího jističe můžete snížit pravidelnou platbu za distribuci elektřiny a ušetřit. Výběr produktu, distribuční sazby a hlavního jističe můžete konzultovat se svým dodavatelem elektřiny. Zákazníci Skupiny ČEZ, kteří využívají produktovou řadu COMFORT, mají toto poradenství zdarma.

Jak zjistit odběr vašeho zařízení?

Zajímavá vás jaký skutečný odběr má vaše televize, domácí kino, počítač či další přístroj ve vaší domácnosti odebírající elektrickou energiiř Pro zjištění odběru se používají přístroje zvané wattmetr, které vám jednoduše změří skutečný odběr vašeho přístroje

Šetřete už při nákupu

Energetické štítkování je viditelné označování energetických spotřebičů štítky s údaji o výrobci, modelu výrobku, jeho měrné spotřebě elektrické energie, a o jeho dalších důležitých parametrech jako je účinnost praní, odstřeďování, mytí, sušení, spotřeba vody, doba ohřevu vody, tepelné ztráty a další důležité parametry přístroje.

Energetické štítkyCílem štítkování je usnadnit spotřebitelům orientaci mezi množstvím nabízených výrobků při nákupu nového spotřebiče a zároveň vytvořit tlak na výrobce, aby vyvíjeli a dodávali na trh energeticky úsporné spotřebiče. Štítek obsahuje zařazení výrobku podle energetické náročnosti do sedmi kategorií a to od úsporných s nízkou spotřebou, až po nejméně úsporné s vysokou spotřebou. Kategorie jsou znázorněny barevnými pruhy a označeny písmeny A až G.

Seznam energetických spotřebičů, pro které je stanovena povinnost energetického štítku :

 • automatické pračky
 • bubnové sušičky prádla
 • pračky kombinované se sušičkou
 • elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace
 • myčky nádobí
 • elektrické trouby
 • elektrické ohřívače vody
 • zdroje světla
 • předřadníky k zářivkám
 • klimatizační jednotky

Každý výše uvedený spotřebič má vyhláškou stanovené náležitosti a technické informace, které musí být na štítku uvedeny. Kategorie A zahrnuje nejlepší a nejúspornější výrobky, které jsou v průměru o polovinu lepší, než výrobky kategorie C a D, které jsou uváděny jako standardní. Kategorie F je již o 25 % horší než standard. Pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace se používají třídy A+, A++. Chladničky a mrazničky musí mít ve třídě A+ spotřebu energie minimálně o 25 % nižší, než je spotřeba energie spotřebičů třídy A. A například spotřebiče třídy A++ budou dosahovat méně než 30 % spotřeby energie spotřebičů třídy D. Zařazení výrobku do příslušné kategorie pomáhá černá šipka, která je umístěna proti některému pruhu a označena příslušným písmenem.

Přibližná roční spotřeba nejčastějších spotřebičů

  Staré Novější Úsporné
Osvětlení      
žárovky 60W, 5 ks, 2 hodiny denně 219    
žárovky 60W, 3 ks, 2 hodiny denně   131  
úsporné zářivky 15W (60W), 2 ks, 2 hodiny denně   22  
úsporné zářivky 15W (60W), 5 ks, 2 hodiny denně     55
       
Praní, mytí      
pračka energetické třídy C s 4 cykly týdně 275    
pračka energetické třídy B s 4 cykly týdně   231  
pračka energetické třídy A s 4 cykly týdně     187
myčka 8 sad, energetické třídy B s 4 cykly týdně 170    
myčka 8 sad, energetické třídy A s 4 cykly týdně   145 145
       
Chlazení      
chladnička 180l, energetické třídy C 237    
chladnička 180l, energetické třídy B 305    
kombinovaná chladnička (180l) s mrazákem (90l), energetické třídy A   311  
kombinovaná chladnička (180l) s mrazákem (90l), energetické třídy A++     230
       
Vaření      
rychlovarná konvice 70 70 70
elektrický sporák 1460 1460 1460
       
Zábava      
televize s klasickou obrazovkou 400W, v provozu 5 h denně 730    
LCD televize s příkonem 250W, v provozu 5 h denně   456 456
video s příkonem 100W, v provozu 1 h denně 37 37 37
věž s příkonem 20W, v provozu 2 h denně 20 20 20
počítač + CRT monitor s příkonem 350W, v provozu 2 h denně 256    
počítač + LCD 280W, v provozu 2 h denně   204  
notebook s příkonem 100W, v provozu 2 h denně     73
       
Ostatní      
vysavač, žehlička, fén 500 500 500
oběhové čerpadlo ÚT, 120W, 5000 h/rok 600    
oběhové čerpadlo ÚT, 40W, 5000 h/rok   200 200
       
celkem 4879 3787 3433
úspora v % 0% 22% 30%

hodnoty vyjadřují spotřebu v kWh/rok

Ušetřete díky zaptelení

Vytápění má největší podíl na spotřebě energie v domácnosti a nabízí tedy také největší možnosti úspor. Nejlepší cestou je zateplení objektu. Zateplení znamená doplnění současné stavební konstrukce objektu o další vrstvu s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi. Zvýšením tepelného odporu dojde ke snížení tepelných ztrát a následně k odpovídajícímu snížení spotřeby energie na vytápění. Je třeba poznamenat, že v budoucnu bude dodatečné zateplení nutné i u nových staveb, jinak nelze splnit požadované hodnoty tepelného odporu.

Výhody zateplení

 • snížení tepelných ztrát objektu, úspora nákladů na vytápění
 • zlepšení tepelné pohody v zimě, ale i v létě
 • snížení vzniku plísní na tepelných mostech v konstrukcích (betonové překlady, ztužující věnce atd.)
 • nový vzhled objektu
 • snížení objemových změn obvodového pláště způsobené vlivem teplotních rozdílů
 • snížení hlukové zátěže způsobené venkovním prostředím (dle použitého izolačního materiálu)
 • ochrana obvodového pláště před promrzáním – zateplením se posune bod mrazu z obvodového pláště do tepelného izolantu, a tím se prodlužuje bezproblémové užívání objektu

Jak vybírat správný způsob zateplení?

Návrh (projekt) zateplení vždy svěřte odborníkům! Dokonce i na první pohled stejné domy se často liší stavební konstrukcí. Nevhodně provedené zateplení může ohrozit funkci domu (destrukce zdí promrzáním, hnití zhlaví stropních trámů) i zdraví jeho obyvatel (růst plísní v bytě). Při zateplování se někdy podceňuje důsledné izolování celé vnější plochy – okenních ostění, nadpraží a parapetů, hran štítových panelů atd. To může později způsobit poruchy v konstrukci. Vyberte pro realizaci zateplení firmu, která má ověřitelné zkušenosti, vyžádejte si seznam referenčních zakázek, prověřte, jak tyto zakázky vypadají doopravdy, a jak firma dodržuje smluvní podmínky, termíny a kvalitu (např. má-li certifikaci výrobce zateplovacího systému).

Jak ušetřit?

Důvodem zateplení objektů je snížení spotřeby energie a úspora nákladů na vytápění. Při dobře navrženém a provedeném zateplení mohou náklady klesnout až o 60 %.

Izolování

463 x 204

Varianty zateplení

 • Zateplení fasád
  Zateplení fasád lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Provětrávaná izolace zajistí dobrý stav staršího zdiva náchylného k navlhání. Kontaktní fasády jsou nejběžnějším způsobem zateplení běžného zdiva.
 • Zateplení šikmých střech
  Zateplení šikmých střech mezi krokvemi (tedy většinou z prostoru půdy) je jednoduchý a účinný způsob. Tento způsob je v současné době doplňován zateplením pod krokvemi. Zateplení nad krokvemi se používá v případech, kdy nelze provést zateplení jiným způsobem.
 • Zateplení plochých střech
  Při zateplení plochých střech se většinou pomocí speciálních modulových prvků napraví malý spád střechy.
 • Zateplení podlah
  V případě, že není možno zvednout podlahu, jsou při zateplení nutné stavební práce. Jestliže jsou obytné místnosti podsklepeny, je nejsnadnější zateplit podlahy zespodu – nalepením izolantu na strop sklepa.
 • Výměna oken
  Dnes jsou již běžně k dostání okna s izolačním trojsklem a novinkou je dokonce již čtyřsklo. Nestačí ale posuzovat jen „k“ (uváděné pro sklo), je třeba posoudit celkový prostup tepla vč. rámu, který může činit i 40 % plochy okna. Nezbytné je pečlivé zateplení ostění a parapetů. Přínosem je instalace venkovní rolety.

Tipy a doporučení

 • Čím izolovat?
  Na trhu je mnoho druhů izolace, která se prodává pod desítkami obchodních značek. Nejčastěji se používá polystyren nebo minerální vlna. Oba materiály izolují přibližně stejně dobře, rozdíl je v prodyšnosti. Existují již i ekomateriály, jako izolace z ovčí vlny nebo desky ze slámy.
 • Jaká má být tloušťka izolace?
  Optimální tloušťka izolace je pro každý objekt jiná – závisí nejen na materiálu zdí, ale i na ceně paliva a prioritách majitele domu. Je třeba ji posuzovat z technického i ekonomického hlediska. Současné požadavky norem je možno splnit jen s poměrně silnými tloušťkami izolace. Ekonomicky výhodné je obvykle zateplení s tloušťkou okolo 12–15 cm.
 • Jak větrat v zateplených objektech?
  Při zamezení úniků tepla dojde k omezení ventilace a je proto potřeba pravidelně, krátce a intenzivně vyvětrat. Velmi efektivním a komfortním řešením je instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Větrací vzduch je pak přiváděn a odváděn ventilátory, odváděný teplý vzduch přitom navíc předává teplo chladnému venkovnímu vzduchu.

Výhody specializovaného poradenství

Naši odborníci vám doporučí optimální řešení elektrického vytápění a zpracují porovnání nákladů na vytápění, to vše zdarma, pokud využíváte produktové řady EXCLUSIVE od Skupiny ČEZ.

Zatopte si elektřinou

Elektrické vytápění objektů patří mezi nejkomfortnější druhy vytápění z pohledu instalace otopné soustavy, její obsluhy, tepelného pohodlí v objektu, rychlosti reakce a také z pohledu ekologie. Je dostupné všude, kde je zaveden elektrický proud s dostatečným příkonem.

Jak ušetřit?

Úspora elektrické energie závisí na způsobu vytápění, na zvolených teplotách v jednotlivých místnostech a především na regulaci (podrobnější informace najdete v samostatné kapitole této brožurky). Při přechodu na přímotopné elektrické vytápění získávají všichni zákazníci výhodu v podobě 20 hodin nízkého tarifu. Při využití tepelného čerpadla je to dokonce 22 hodin. To znamená, že pro většinu provozu mohou domácnosti využívat nízkého tarifu. Sleva tak představuje přibližně 40 % z nákladůna ostatní spotřebu energie.

Varianty vytápění

akumulační vytápění
statická kamna
charakteristika statické uvolňování tepla již při nabíjení jádra (cihel)
výhody bezhlučný provoz, sálavé teplo, dlouhá životnost, nejnižší provozní náklady (Kč/kWh), 8 hod. nízký tarif
nevýhody velký příkon a hmotnost, vyšší pořizovací cena, nelze ovlivnit začátek ani konec vybíjení
produkt/sazba Akumulace 8/D25d, D26d, C25d, C26d - 8 hod. NT
   
dynamická kamna
charakteristika regulované uvolňování naakumulovaného tepla z jádra (cihel)
výhody kvalitní PUR izolace pláště, rychlé vyhřátí místnosti ventilátorem, individuální regulace teplot jednotlivých místností
nevýhody velký příkon, hmotnost a cena, vhánění přepalovaného vzduchu včetně prachu a nečistot do místnosti
produkt/sazba Akumulace 8/D25d, D26d, C25d, C26d - 8 hod. NT
   
akumulace do vody
charakteristika regulované uvolňování naakumulovaného tepla z akumulačních nádrží
výhody možnost volby vytápění do topných těles nebo do podlahy, případně jejich kombinace
nevýhody velké nádrže s horkou vodou - nutná zvláštní místnost, větší investice
produkt/sazba Akumulace 8/D25d, D26d, C25d, C26d - 8 hod. NT
smíšené vytápění
charakteristika akumulační část cca 70%, přímotopná část cca 30%
výhody menší akumulační část kamen, nižší el. příkon, nižší spotřeba elektřiny, 16 hod. nízký tarif
nevýhody podobné jako u dynamických kamen a přímotopných konvektorů
produkt/sazba Akumulace 16/D35d, C35d - 16 hod. NT
přímotopné vytápění
konvektory
charakteristika příma přeměna energie elktrické na tepelnou pomocí topných tyčí nebo odporových spirál
výhody jednoduchá konstrukce, nízká cena, nehlučný a čistý provoz, možná individuální regulace teplot jednotlivých místností
nevýhody suchý přepalovaný vzduch, vlivem konvence dochází k nežádoucímu proudění vzduchu, nejvyšší teplota je u stropu
produkt/sazba Přímotop/D45d, C45d - 20 hod. NT
   
sálavé panely  
charakteristika nízkopotencionální tok tepla, přenášené infračerveným zářením, umísťují se převážně na strop
výhody tepelné záření prochází vzduchem, přímo ohřívá hmotu - nižší provozní náklady, nevíří, nevysouší a nepřepaluje vzduch
nevýhody vyšší investiční náklady, nejsou vhodné pro domácnosti s nízkými stropy
produkt/sazba Přímotop/D45d, C45d - 20 hod. NT
   
elektrický kotel
charakteristika ohřev vody v topném systému el. oddělenými odporovými články
výhody nehlučný, bezobslužný a čistý provoz, automatická a přesná regulace, nenáročná údržba
nevýhody podobně jako u vytápění přímotopnými konvektory
produkt/sazba Přímotop/D45d, C45d - 20 hod. NT
podlahové vytápění  
charakteristika ohřev podlahy topnými kabely, rohožemi nebo teplovodními trubkami uloženými v betonu
výhody rovnoměrné rozložení teplot na ploše, optimální tepelná pohoda, nedochází k proudění vzduchu, víření prachu a nečistot
nevýhody radikální zásah do stávající konstrukce - vhodné pro nové stavby, velká tepelná setrvačnost, horší regulace
produkt/sazba Přímotop/D45d, C45d - 20 hod. NT

Tipy a doporučení

Základní podmínkou pro instalaci elektrického vytápění by měl být výpočet tepelných ztrát vytápěných místností podle normy ČSN 06 0210 a případně návrh na zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště budovy. Předpokladem vhodného použití otopného systému je respektování účelu a charakteru stavby i časového využití jednotlivých prostor vytápěného objektu. Pružnost elektrických otopných systémů přináší úspory energie zejména při tlumeném či přerušovaném vytápění s omezením otopu na nezbytnou dobu, výhodou je rychlá reakce na tepelné zisky uvnitř vytápěných místností (např. z pobytu osob, provozu el. spotřebičů a oslunění).

Výhody specializovaného poradenství

Naši odborníci vám doporučí optimální řešení elektrického vytápění a zpracují porovnání nákladů na vytápění, to vše zdarma, pokud využíváte produktové řady EXCLUSIVE od Skupiny ČEZ.

Ušetřete správnou regulací

Účelem automatické regulace elektrického vytápění je udržet teplotu ve vytápěné místnosti na požadované výši. To je také důležité z hlediska úspor. Pro ložnici je vhodnější nižší teplota než pro obývák, v některých místnostech domu nebo bytu se může někdy třeba jen temperovat.

Má-li se teplota regulovat v různých časových úsecích, hovoříme o programování. U elektrických topidel – akumulačních kamen, konvektorů a sálavých panelů – se k regulaci používá prostorový termostat. Ten je důležitým doplňkem každého elektrického topidla, závisí na něm totiž udržení příjemné teploty ve vytápěné místnosti. Prostorové termostaty bývají v místnosti instalovány samostatně (akumulační kamna, sálavé panely), u konvektorů jsou často zabudovány přímo ve spotřebiči.

Jak vybírat termostat?

Regulace teploty prostorovým termostatem zajistí udržení požadované teploty ve vytápěné místnosti a zabrání neúčelné spotřebě elektrické energie. Výhodná je samostatná regulace v každé místnosti – zajistí komfort a hospodárnost. Prostorový termostat je tvořen regulačním knoflíkem sloužícím k nastavení požadované teploty, čidlem, které měří teplotu vzduchu ve vytápěné místnosti, a spínačem, který samočinně spíná topný článek je-li teplota v místnosti nižší než požadovaná a vypíná, je-li požadované teploty dosaženo. Prostorový termostat při regulování ostatních elektrických topidel, například akumulačních kamen nebo sálavých panelů, bývá umístěn samostatně, nezávisle na topidle. V takovém případě je důležité dbát na jeho správné umístění. Podmínkou dobré funkce termostatu je, aby na něj nepůsobily nepříznivé povětrnostní vlivy, vlhkost, prach či jiné nečistoty. Termostaty se podle provedení dělí na elektromechanické a elektronické. Rozdíl mezi nimi je v regulační schopnosti – citlivosti. Vysoká citlivost znamená schopnost termostatu regulovat skutečnou teplotu jen s malými odchylkami od požadované, a naopak malá citlivost znamená vyšší odchylky regulované teploty od nastavené či požadované. Například elektronický termostat s citlivostí 0,1 °C, který je nastaven na 20 °C, reguluje teplotu v místnosti v rozmezí teplot od 19,9 °C do 20,1 °C a zajišťuje tak vysokou tepelnou pohodu prostředí.

Jak ušetřit?

Díky individuální regulaci v každé místnosti můžete :

 • udržovat v každé místnosti jinou požadovanou teplotu
 • využít zisky tepla z oslunění a jiných dodatečných zdrojů tepla, např. z osvětlení
 • zabránit přetápění, které znamená plýtvání energií

Nastavením termostatu v každé místnosti, a jeho správnou manipulací, se vyhnete neužitečným ztrátám tepla, například :

 • větráte-li místnost, vypněte konvektor nebo ventilátor akumulačních kamen vypínačem, aniž byste přestavovali termostat; po vyvětrání stačí vypínač zapnout; je zbytečné nastavovat termostat na maximální hodnotu, rychlost opětného zahřátí vzduchu na požadovanou teplotu tím nezvýšíte
 • je-li doba, po kterou není místnost využívána delší než 48 hod., doporučuje se vytápět místnost na tzv. „nezámrznou teplotu“, což je teplota 6–8 °C; snížení spotřeby v takové místnosti představuje úsporu až 75 % el. energie

Programování :

Aby se přizpůsobila úroveň teploty činnostem (rytmu života) v místnosti či bytě, používají se při elektrickém vytápění vedle regulace také programátory. Programovat vytápění lze rozdílně podle druhu místnosti. Programová regulace teploty jednotlivých místností je jedinou skutečně efektivní metodou pro dosažení maximálního komfortu vytápění při maximálně možných úsporách.

Ovládání otopné soustavy

Programovatelný termostatVarianty

 • Programovatelný termostat
  Umisťuje se v referenční místnosti. Termostat ovládá stykač vytápění. Tento způsob je poměrně levný a jednoduchý. Není však z hlediska účinnosti regulace nejvýhodnější.
 • Regulace pilotním vodičem
  Výhodou je opět poměrně levná a jednoduchá regulace. Každý konvektor reaguje na tepelné poměry v místnosti, kde je umístěn. Z jednoho místa je možno automaticky nebo ručně ovládat zvýšení nebo snížení teploty. Tuto regulaci lze použít pouze u konvektorů k tomu určených.
 • Ekvitermní regulace
  Tato regulace je zvlášť výhodná u akumulačního vytápění. Nabíjení akumulátorů je řízeno v závislosti na venkovní teplotě a chladnutí budovy. Tím nedochází k přebíjení akumulátorů a následně k přetápění místností.
 • IRC – individual room control
  Regulace, u které je možno pomocí mikroprocesoru řídit časově teplotu v jednotlivých místnostech. Regulace je nastavena podle režimu místností. Pomocí této regulace je možno ušetřit až 30 % energie.
 • Budoucnost
  Je v inteligentním ovládání otopné soustavy – např.: regulace IRC (individual room control), která zabezpečuje programově řízené vytápění jednotlivých místností podle individuálních požadavků

Výhody specializovaného poradenství

Přijďte se poradit s odborníkem Skupiny ČEZ o správné regulaci a programování vašeho topení. Pokud využíváte produktovou řadu EXCLUSIVE, získáte užitečné rady zcela zdarma.

Ohřívejte vodu úsporně

Okamžitá dodávka teplé užitkové vody podle naší potřeby patří k samozřejmostem moderního bydlení. Ohřev vody je po vytápění obvykle druhou energeticky nejnáročnější činností v domácnosti.

Programovatelný termostatPrůměrná domácnost spotřebuje na ohřev cca 1000 až 2000 kWh za rok při průměrné spotřebě 120 litrů na osobu a den. Nejvíce teplé vody člověk spotřebuje ke koupání. Při volbě způsobu ohřevu vody zohledněte nejen předpokládanou spotřebu, ale i četnost a průběh spotřeby a délku vodovodních rozvodů. Máte přitom na výběr mezi ohřevem akumulačním a průtokovým.

Jak vybírat ohřívač?

Rozhodujícím energetickým parametrem akumulačních ohřívačů vody je tzv. měrná tepelná ztráta. Tento údaj uvádí spotřebu za 24 hodin při udržování teploty vody 65 °C bez její spotřeby (odpovídá tepelným ztrátám). U energeticky úsporného ohřívače by tato ztráta neměla překročit hodnotu 5–7 Wh na litr za 24 hodin, tj. cca jedna kilowatthodina za den pro ohřívač o objemu 150 litrů. Proto volíme ohřívače, které mají nádrž izolovanou polyuretanem (PUR), který má nejlepší tepelně izolační vlastnosti. Potřebné údaje zjistíme z energetického štítku. Doplňkový zásobníkový ohřívač je vhodný v případě, kdy je kuchyň vzdálena od umístění akumulačního ohřívače, nebo v případě vyčerpání zásoby v akumulačním ohřívači. Toto „riziko“ odpadá využitím myčky nádobí. Pro minimalizaci tepelných ztrát je třeba dbát na optimální velikost ohřívače (viz tabulka).

počet osob a velikost bytu ohřívač vody (litr) doplňkový ohřívač (litr)
1 - 2 dospělí (byt 1+1) 80 -
2 dospělí + 1 - 2 děti (byt 2+1) 150 10
2 dospělí + 2 - 3 děti (byt 3+1) 200 10

Jak ušetřit?

 • při ohřevu nedoporučujeme překračovat teplotu 55 °C, neboť pak dochází k tvorbě vodního kamene a tím k nárůstu spotřeby elektřiny a snížení životnosti ohřívače; na bojleru je tato ekonomická hranice obvykle označena „E“
 • rozvod teplé vody provést co nejkratším izolovaným rozvodem; u kuchyňských dřezů je hospodárnější používat lokální ohřívače vody
 • správně volit velikost ohřívače nebo zásobníku vody
 • nahradit koupání ve vaně sprchováním (vana – spotřeba vody 180 litrů/9,5 kWh na ohřev, sprcha – spotřeba vody 50 litrů/3,5 kWh na ohřev)
 • snížit spotřebu používáním úsporných hlavic a perlátorů.

Při dodržování uvedených zásad lze ušetřit až 30 % energie na přípravu teplé užitkové vody.

Varianty ohřevu teplé užitkové vody

zásobníkové beztlakové ohřívače vody
5 až 15l (elektrický příkon 1,0–3,3 kW) pro zásobování jednoho odběrného místa teplou vodou
výhody malá vzdálenost mezi ohřívačem a odběrovou baterií, rychlý ohřev a snadná regulace teploty ohřívané vody, malé rozměry a snadná instalace (pod umyvadlo, do kuchyňské linky), relativně nízká pořizovací cena
nevýhody omezené množství teplé vody, instalace pouze s beztlakovými bateriemi pro beztlakové ohřívače
vhodné využití doplňkový zdroj
produkt/sazba Standard D01d, D02d, C01d, C02d
průtokové tlakové ohřívače vody
(elektrický příkon až 2 kW) pro zásobování jednoho i více odběrných míst teplou vodou
výhody vhodné při nepravidelném používání – ohříváme pouze tu vodu, kterou bezprostředně spotřebujeme, malé rozměry, okamžitá a neomezená dodávka TUV
nevýhody značně velký el. příkon, vhodné spíše při současném el. vytápění objektu a sazbě D Přímotop, obtížná regulace teploty ohřívané vody, citlivost na potřebný průtok a tlak vody pro automatické sepnutí topného tělesa
vhodné využití nepravidelná nebo jednorázová spotřeba TUV
produkt/sazba Standard D01d, D02d, C01d, C02d
tlakové akumulační ohřívače vody - bojlery
pro 30 až 200 l (elektrický příkon 0,9 až 2, kW) pro trvalé zásobování více odběrných míst tlakovou teplou vodou
výhody snadná regulace teploty používané vody, použitím kombinovaného bojleru možnost ohřevu i jiným zdrojem (topení, solární systém), možnost využití nízkého tarifu za elektřinu pro celou domácnost, nejlevnější provoz
nevýhody dlouhá doba ohřevu pouze v době platnosti nízkého tarifu, velké rozměry
vhodné využití pravidelná každodenní spotřeba TUV
produkt/sazba Akumulace 8/D25d, C25d - 8 hod. NT

Výhody specializovaného poradenství

Naši odborníci vám doporučí optimální řešení elektrického vytápění a zpracují porovnání nákladů na vytápění, to vše zdarma, pokud využíváte produktové řady EXCLUSIVE od Skupiny ČEZ.

Vyberte si klimatizaci

V parných obdobích posledních let jsme si ověřili, že i v mírném podnebí České republiky se může hodit klimatizace. Tímto zařízením jsou běžně vybavovány všechny nové kancelářské prostory a stále více se uplatňuje také v domácnostech.

Klimatizace je zařízení, které vzduch nevyměňuje, ale důkladně ho upravuje – chladí a zbavuje vlhkosti. Klimatizační jednotka pracuje na stejném principu jako chladicí zařízení, na principu výměny a přesunu energií. To znamená, že pokud v místnosti chladíme, odčerpáváme z ní teplo. Dopravu a cirkulaci chladiva zajišťuje vysoce účinný kompresor, který dodává tlak potřebný k funkci chladícího okruhu.

Jak vybírat klimatizační jednotku?

Důležitými aspekty výběru jsou hlučnost, prostorová náročnost a také velikost ochlazovaného prostoru.

Přehled výkonů klimatizací podle objemu klimatizovaného prostoru

hrubý výpočet :

vhodný pro místnosti požadovaný výkon
do 50 m 3 2,0 kW
50 - 60 m 3 2,7 kW
60 - 90 m 3 3,5 kW
90 - 120 m 3 5,0 kW
120 - 170 m 3 7,0 kW

tyto výkony je nutné dále upravit:

 • pro místnost, kam nesvítí slunce, můžete ubrat 10 % na výkonu
 • pokud se budou v místnosti zdržovat více než dvě osoby, přidejte 10 % na osobu
 • pro místnosti jako kuchyň, obývací pokoj (TV a další elektronika) či pracovnu dimenzujte výkon o 25 % vyšší

Pro přesné dimenzování klimatizační jednotky je dobré se obrátit na specializovanou firmu.

Jak ušetřit?

Zajímavou volbou jsou klimatizační jednotky s tepelným čerpadlem. Tato zařízení v létě chladí a v zimě fungují jako zdroj tepla, který získávají z venkovního vzduchu. Oproti přímotopnému vytápění však spotřeba energie bude méně než poloviční. Důležitým bodem je však správné dimenzování jednotky a ověření topných výkonů při nízkých teplotách. Topný výkon obvykle klesá při venkovních teplotách pod –5 °C. Pro tyto případy je nutné klimatizační systém doplnit alternativním zdrojem tepla, např. přímotopným konvektorem.

Mobilní klimatizační jednotky

Jedná se o kompaktní jednotky, určené především pro okamžité řešení požadavku klimatizování. Jsou to zařízení, která nemají v některých případech venkovní jednotku. Odvod tepla z klimatizované místnosti je řešen pomocí silné ohebné hadice, která se jednoduše vysune pootevřeným oknem ven. V případě, že se jedná o dělené zařízení, je nutné zajistit, aby byl kondenzátor ve venkovním prostoru.

Okenní klimatizační jednotky

Jedná se o kompaktní jednotku, která nemá vnitřní a venkovní jednotku a je proto nutno ji montovat buď do okna nebo do zdi tak, aby byl kondenzátor ve venkovním prostoru. Jde o výkonná a poměrně levná zařízení, která se dodávají i jako tepelná čerpadla.

Jednotky Split

Jedná se o jednotky, které vyžadují oddělenou montáž vnitřní a vnější jednotky. Pro tyto jednotky existuje omezení vzdálenosti vnitřní a venkovní jednotky. Pro montáž přívodu chladiva je nutno počítat s malým otvorem ve stěně. Většina modelů efektivně odvlhčuje vzduch. Mikroprocesorem řízené jednotky umožňují nastavení, spouštění a vypnutí podle přání na určitou dobu. Režim pro spánek navíc umožňuje automatickou postupnou změnu teploty v místnosti pro zajištění komfortu při spánku. Nové řešení difuzéru umožňuje trojrozměrné ovládání směru proudění vzduchu se změnou směru automatickým nebo pevně nastaveným způsobem. Nové řešení tvaru lišt navíc umožňuje dokonalejší rozptýlení vzduchu po místnosti. Mezi výhody tohoto typu klimatizačních jednotek patří velmi nízká hlučnost, široká nabídka modelů, nebo možnost napojit více vnitřních jednotek na jednu vnější (typ multi). K dispozici jsou modely pouze pro chlazení, nebo kombinované s funkcí tepelného čerpadla.

Tipy a doporučení

Dnešním trendem v oblasti klimatizací je víceúčelovost a ekonomika provozu. Důraz se klade především na souběžné čištění vzduchu pomocí vícestupňových filtračních vložek. Ekonomického provozu klimatizace lze dosáhnout plynulou regulací chladicího výkonu tzv. invertorem. V praxi je toho dosaženo tak, že jsou elektromotory kompresoru a ventilátoru na stejnosměrný proud a výkon se mění spojitě. Oproti klasickému systému tak lze ušetřit až 30 % elektrické energie.

Výhody specializovaného poradenství

Zvláště u klimatizace je dobré poradit se s odborníkem – doporučí vám optimální řešení. Neváhejte a obraťte se na Zákaznická centra Skupiny ČEZ. A pokud využíváte produktovou řadu EXCLUSIVE, získáte konzultaci zcela zdarma.