Uhlíková stopa

Uhlíková stopa Vaší domácnosti

Vypočtěte si svou „uhlíkovou stopu”

Takřka denně můžeme v médiích číst a slyšet zprávy o globálním oteplování a o změnách, které v životním prostředí celosvětově působí lidská činnost. Za řadu těchto změn mohou emise skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý (CO2) – a k nim přispívá každý z nás. Zvrátit negativní trend se může podařit jen společným úsilím.

Náš konkrétní podíl na celkových emisích vyjadřuje tzv. „uhlíková stopa“. Zjednodušeně řečeno je to vypočtené množství oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, které vytváříme svou každodenní činností.

Do naší uhlíkové stopy se tak přirozeně promítá to, jak často jezdíme autem nebo létáme letadlem, jak moc a jakým palivem topíme nebo kolik spotřebujeme elektřiny. Svou uhlíkovou stopu ale můžeme i snižovat – třeba tím, že místo jízdy autem zvolíme hromadnou dopravu, ale také například recyklací surovin, jako jsou plasty, papír nebo hliník. Zpracování recyklovaných odpadů je totiž méně energeticky náročné, než nová výroba.

V kalkulátoru, který jsme pro vás připravili na této stránce, si můžete sami vypočítat, do jaké míry se na emisích CO2 podílí právě vaše domácnost. A najdete v něm i tipy, co udělat pro to, aby váš vliv na životní prostředí byl co nejmenší.

Doprava

?

Domácnost

 ?
?
?

Odpad

Výpočet vychází z počtu osob žijících v domácnosti a ukazuje množství vytvořených emisních plynů. Třídíte-li odpad, může být uhlíková stopa Vaší domácnosti nižší.
Kilogramy CO2/rok
Třídíte odpad? Které z níže uvedených odpadů třídíte?
Třídíte papír?
Třídíte sklo?
Třídíte plasty?
Třídíte kovy (hliník)?
Kilogramy CO2/rok
Zpět