Slovník zkratek

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z
 • A

AZ

aktivní zóna reaktoru
 • C

CO

civilní obrana

CO2

Oxid uhličitý

 • Č

ČEPS, a.s.

Česká energetická přenosová soustava

ČEZ, a.s.

České energetické závody

ČR

Česká republika

 • D

Dodavatel

dodavatel elektřiny

 • E

E.ON

E.ON Česká republika, s.r.o.

EDU

elektrárna Dukovany

EGP

Energoprojekt Praha a. s., generální projektant elektrárny

ERÚ

Energetický regulační úřad

ETE

elektrárna Temelín

 • H

HDO

hromadné dálkové ovládání

 • I

ICAO

Mezinárodní organizace pro civilní letectví

identifikační číslo

 • J

JE

jaderná elektrárna

 • L

LOCA

havárie se ztrátou chladiva

LRKO

Laboratoř radiační kontroly okolí se sídlem v Českých Budějovicích

 • M

MAAE

Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni

 • N

NN

nízké napětí

NT

nízký tarif

 • O

OTE

Operátor trhu s elektřinou, a.s.

OZE

obnovitelné zdroje energie

 • P

PRE

Pražská energetika, a.s.

 • S

SIPO

soustředěné inkaso plateb obyvatel

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se sídlem v Praze

SÚRO

Státní úřad radiační ochrany

 • T

TDD

Typový diagram dodávky (TDD) rozděluje spotřebu elektřiny v MWh v příslušném odběrném místě do jednotlivých dní a měsíců. Jedná se o modelový průběh spotřeby u různých typů odběratelů, který byl vytvořen na základě skutečně prováděných měření u velkého množství zákazníků. Typové diagramy dodávky tak vyjadřují průběh spotřeby v čase. Typickým příkladem je promítnutí zvýšené spotřeby v zimních měsících.

TLD

termoluminiscenční dozimetr

 • V

VN

vysoké napětí

VT

vysoký tarif

 • Z

ZHP

zóna havarijní připravenosti

ZJ

program zajištění jakosti