Informace o faktuře

Potřebujete získat informace související s fakturováním elektřiny či plynu? Nabízíme vám vysvětlení základních principů fakturace elektřiny/plynu, hlavních náležitostí faktury a jejích doplňkových informací.

Obecné informace o fakturaci

Jednou ročně obdržíte za každé vaše odběrné místo zúčtovací fakturu vystavenou na základě vaší skutečně zjištěné spotřeby elektřiny nebo plynu. V tomto vyúčtování jsou započteny vámi uhrazené platby za předchozí fakturační období. Pokud je při odečtu pro zúčtovací fakturu váš elektroměr nebo plynoměr nepřístupný, bude reálný odečet nahrazen odhadem spotřeby.

Společně se zúčtovací fakturou obdržíte také nový rozpis zálohových plateb na následující fakturační období. Výše vašich nových záloh je stanovena podle skutečné spotřeby zjištěné z předchozího fakturačního období.

Vzhled faktury pro domácnosti

Název dokumentu Platnost Typ Velikost
Vzor faktury pro domácnosti – Elektřina 7. 10. 2016 PDF dokument (PDF) 94 kB
Vzor faktury pro domácnosti – Plyn 7. 10. 2016 PDF dokument (PDF) 84 kB

Tip pro vás

Stačí vám dostávat faktury pouze elektronickou formou a tím šetřit přírodu a zároveň váš tolik drahocenný čas? Prostřednictvím elektronické fakturace vyřešíte všechny záležitosti týkající se fakturace elektřiny a plynu snadno, komfortně a rychle přímo ze svého počítače.
Stačí využít některou z našich nabízených služeb

Informace pro podnikatele

Společně s fakturou je vám zasílán platební kalendář, který je zároveň i daňovým dokladem.

Tato informace je společně s číslem daňového dokladu uvedena v záhlaví platebního kalendáře.

V levé části záhlaví platebního kalendáře naleznete identifikační údaje dodavatele a odběratele.

Napravo pod adresní částí, jsou pro vás uvedeny informace o zákaznickém čísle, o variabilním symbolu pro úhradu a o datu vystavení dokladu.

Nepřehlédněte

Pokud nás chcete kontaktovat s dotazem na fakturu, připravte si prosím jeden z údajů pro jednoznačnou identifikaci vašeho odběrného místa (např. vaše zákaznické číslo, variabilní symbol faktury nebo číslo elektroměru/plynoměru). Všechny tyto údaje naleznete na faktuře za elektřinu nebo plyn.

Změny týkající se výše záloh a způsobu placení najdete na následujících stránkách: