Informace o platbě

Důležité informace z oblasti plateb

Měsíční platby záloh

Společnost ČEZ Prodej, a.s., sjednotila četnosti zálohových plateb u svých zákazníků z řad domácností a drobných podnikatelů.

Zálohy jsou stanoveny měsíčně v minimální výši 100 Kč, případně čtvrtletně, pokud by měsíční záloha byla menší než 100 Kč.

Věnujte prosím pozornost termínům splatnosti záloh, které naleznete na první straně faktury v rozpisu záloh na další období, abyste se nedopatřením nedostali se svou platbou do prodlení, pokud jste zvyklí na jinou než měsíční frekvenci platby.

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu s dostatečným předstihem (minimálně 3 pracovní dny před datem splatnosti).

Využití přeplatků z vyúčtování

Na základě platných všeobecných obchodních podmínek případný přeplatek z Vašeho vyúčtování za uplynulé období bude použit na úhradu Vašich záloh na nadcházející období, popřípadě na pokrytí dlužných pohledávek. Detailní informace o použití Vašeho přeplatku naleznete v rozpisu záloh.

Platby poštovní poukázkou

Rádi bychom Vás upozornili, že společnost ČEZ Prodej, a.s., již svým zákazníkům neposílá předtištěné složenky pro úhradu faktur a záloh.

Platbu pomocí poštovní poukázky samozřejmě můžete provádět i nadále. Veškeré údaje pro její vyplnění naleznete na první straně faktury, kde také naleznete následující termíny splatnosti a výši Vašich záloh.

Pro snadnou a pro Vás finančně výhodnější úhradu plateb Vám doporučujeme využít inkaso z bankovního účtu nebo SIPO.

Přehled poplatků u jednotlivých druhů plateb:

Druh platby Inkaso SIPO Příkaz
k úhradě
Poštovní poukázka Bankomaty
České spořitelny
Terminály Sazky
Poplatek 5 – 6 Kč 0 – 20 Kč 2 – 40 Kč 22 – 33 Kč 6 Kč 15 Kč

Výše poplatků za realizaci platby se liší dle jednotlivých bank.

Změny týkající se výše záloh, četnosti záloh a způsobu placení najdete na následujících stránkách: