Jak se vyznám ve faktuře?

Měsíční vyúčtování obsahuje strukturované informace o vaší celkové útratě během zúčtovacího období, rozdělené na jednotlivé služby (volání, SMS, datové služby, roaming, služby třetích stran a poplatky za výpisy), a informace o volných jednotkách volání a jejich případném převodu do dalšího období. Faktura dále obsahuje všechny informace, které potřebujete pro její zaplacení.

Prohlédněte si vzor vyúčtování