Jak postupovat, když chci opustit MOBIL OD ČEZ

Vaše rozhodnutí nás velmi mrzí. Pokud jste však již pevně rozhodnuti, kontaktujte nás nejlépe na Zákaznické lince 800 810 820. Naše obsluha s vámi požadavek na ukončení smlouvy vyřídí. V případě přenosu telefonního čísla k jinému poskytovateli neuplatňujeme standardní výpovědní lhůtu. K ukončení poskytování našich služeb dojde dnem přenesení čísla.