Jak fungují balíčky volání, SMS a internetu?

Během jednoho zúčtovacího období můžete mít aktivní vždy pouze jeden balíček volání, SMS nebo internetu, jinak řečeno: nikdy více stejného typu najednou. Pokud chcete aktivní balíček změnit, objednáte si jednoduše rovnou ten nový. Účtování bude přizpůsobeno poměru dnů, kdy byly jednotlivé balíčky aktivní. Nevyčerpané volné jednotky volání a SMS z aktuálního období se přenášejí vždy do následujícího měsíce.