Špatně zadaný PIN a PUK

Zadali jste 3x špatně PIN

Musíte použít tzv. PUK kód, který najdete na velkém zbývajícím plastu vaší SIM karty, který vám zůstal po vylomení čipu. Další možností je: v internetové samoobsluze ČEZ ON-LINE, na Zákaznické lince 800 810 820, případně na  Zákaznických centrech.

Zadali jste 10x špatně PUK

Vaše SIM karta se z bezpečnostních důvodů trvale zablokovala. Je zapotřebí si na našich kontaktních místech zažádat o novou.