Obchodní podmínky - Plyn

Obchodní podmínky dodávky plynu upravující smluvní vztahy při dodávce plynu.

Vážení zákazníci,

společnost ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 106349, IČ 27 23 24 33 oznamuje, že vydává nové Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu (VOPDP), platné a účinné od 1. května 2016. Tyto VOPDP jsou platné pro zákazníky se smlouvou na dodávku plynu sjednanou od 1. května 2016.

Nové obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení a na všech kontaktních místech Skupiny ČEZ.

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce plynu a jsou platné a účinné od 1. května 2016.

Název dokumentu Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu 1. 5. 2016 (PDF) 115 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu upravující smluvní vztahy při dodávce plynu. Platné od 1. prosince 2013 a účinné od 1. ledna 2014.

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o. oznamuje, že zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, může případné spory vyplývající ze smlouvy řešit také mimosoudně, a to před Energetickým regulačním úřadem, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

Název dokumentu Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu 1. 1. 2014 (PDF) 92 kB

Obchodní podmínky dodávky plynu

Vážení zákazníci,

společnost ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 106349, IČ 27 23 24 33 oznamuje, že vydává nové Obchodní podmínky dodávky plynu (OPDP), platné a účinné od 1. ledna 2014. Vydáním těchto obchodních podmínek se nemění smluvní vztahy uzavřené do 31. prosince 2013.

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky plynu 1. 1. 2014 (PDF) 74 kB

Obchodní podmínky dodávky plynu upravující smluvní vztahy při dodávce plynu pro velkoodběratele. Platné od 1. listopadu 2009 a účinné od 1. listopadu 2009.

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky plynu 1. 7. 2009 (PDF) 91 kB

 

Seznam subdodavatelů společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.

Subdodavatelé společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., zpracovávající osobní údaje zákazníků (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, viz. čl. XI., odst. 5. Obchodních podmínek dodávky plynu).

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Seznam subdodavatelů   (PDF) 39 kB