Obchodní podmínky - Plyn

Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu upravují smluvní vztah při dodávce plynu pro zákazníky ČEZ Prodej, a.s.

Připravili jsme pro vás nové obchodní podmínky, které jsme zjednodušili, zestručnili a přizpůsobili potřebám našich zákazníků. Upravené podmínky ve znění tiskové opravy z 30. dubna 2018 jsou účinné od 1. června 2018 a nahrazují všechny Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu vydané v minulosti.

V papírové podobě je můžete získat na našich kontaktních místech

Případné spory vyplývající ze Smlouvy můžete řešit mimosoudně u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu 31. 3. 2018 1. 6. 2018 (PDF) 53 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce plynu, které jsou platné a účinné od 1. července 2017.

Název dokumentu Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu 1. 7. 2017 (PDF) 119 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce plynu, které jsou platné a účinné od 1. května 2016.

Název dokumentu Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu 1. 5. 2016 (PDF) 115 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu upravující smluvní vztahy při dodávce plynu. Platné od 1. prosince 2013 a účinné od 1. ledna 2014.

Název dokumentu Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu 1. 1. 2014 (PDF) 92 kB

Obchodní podmínky dodávky plynu

Vážení zákazníci,

společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 106349, IČ 27 23 24 33 oznamuje, že vydává nové Obchodní podmínky dodávky plynu (OPDP), platné a účinné od 1. července 2017. Vydáním těchto obchodních podmínek se nemění smluvní vztahy uzavřené do 30. června 2017.

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky plynu 1. 7. 2017 (PDF) 88 kB

Obchodní podmínky dodávky plynu upravující smluvní vztahy při dodávce plynu pro velkoodběratele. Platné od 1. ledna 2014 a účinné od 1. ledna 2014.

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky plynu 1. 1. 2014 (PDF) 74 kB

Obchodní podmínky dodávky plynu upravující smluvní vztahy při dodávce plynu pro velkoodběratele. Platné od 1. listopadu 2009 a účinné od 1. listopadu 2009.

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky plynu 1. 7. 2009 (PDF) 91 kB

 

Seznam subdodavatelů společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Subdodavatelé společnosti ČEZ Prodej, a.s., zpracovávající osobní údaje zákazníků (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, viz. čl. XI., odst. 5. Obchodních podmínek dodávky plynu).

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Seznam subdodavatelů   (PDF) 39 kB